อุดรธานี (ชมคลิป) อธิการบดี มรภ.อุดรฯแถลง ยืนยัน “ข้อสอบผิดซอง” ไม่มีทุจริต


ที่อาคารเฉลิมเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี , ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม , ดร.เอกราช ดีนาง รองอธิการบดี , ผศ.ดร.ปุณรัตน์ พิพิธกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ผศ.จรินทร์ทิพย์ ประทุมรัตน์ ผู้ประสานงาน ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ยอมรับความผิดพลาด “ข้อสอบครูผู้ช่วยผิดซอง” แนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยยืนยันไม่มีการทุจริตแน่นอน


ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี กล่าวว่า ได้รับประสานจากสื่อฯตั้งแต่เมื่อวาน แต่เราขอไปทบทวนดูก่อนว่า มันมีกระบวนการรั่วไหล หรือทุจริตหรือเปล่า ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญอันดับแรก รวมทั้งการเคลียรกระบวนการให้ชัดเจน ให้เกิดความโปร่งใสมากที่สุด ว่าไม่ได้เกิดจากการรั่วไหล กระบวนการยังต้องเดินต่อ ทั้งการไปชี้แจงกับเขตการศึกษา รวมถึงการมาตรวจสอบของ ปปช. จึงขอเลื่อนมาแถลงในวันนี้
“ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ได้รับการประสานจาก สพป.อุดรธานี เรื่องการจัดสอบกระจายมาภูมิภาค จนเริ่มมีการประชุมออนไลน์เมื่อ 8 มิ.ย.66 นำไปสู่การทำ TOR ในกลุ่มที่ 10 เมื่อ 12 มิ.ย.66 จากนั้นลงนาม MOU 19 มิ.ย.66 ซึ่งเราให้ความสำคัญในเรื่อง 1.มาตรฐานของข้อสอบ และ 2.การป้องกันไม่ให้ข้อสอบรั่วไหล ทำให้เรามีคณะกรรมการ และคณะทำงาน 3 ชุดที่เป็นความลับ มีการกักตัว ปิดระบบสื่อสาร ชุดแรกอำนวยการ ดูแลเรื่องธุรการ และจัดส่งข้อสอบ ชุดที่สองฝ่ายวิชาการ ออกข้อสอบตามมาตรฐาน และชุดที่สาม ฝ่ายประมวลผล ”


อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบ เมื่อเกิดความผิดพลาดเราก็ยอมรับ และเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการทุจริต ไม่มีข้อสอบรั่วไหล ปัญหาที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาด จากความเหนื่อยล้าของผู้ปฏิบัติเร่งรีบ แต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะหยิบยกขึ้นมาแก้ตัว
ดร.เอกราช ดีนาง รองอธิการบดี กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเช้าวันที่ 25 มิ.ย.66 เป็นการสอบวิชาเอก 27 วิชาเอก 607 ห้องสอบ ใน 6 จังหวัด พบปัญหา 3 สนามสอบ สนามแรก สพป.หนองคาย เขต 2 มี 12 ห้อง 283 คน วิชาวิทยาศาสตร์ เมื่อเปิดซอบข้อสอบพบว่า 11 ห้องเป็นซองวิชาวิทยาศาสตร์ อีก 1 ห้องเป็นซองวิชาภาษาไทย สนามสอบ สพม.หนองคาย มีสอบ 2 วิชา คือ วิชาวิทยาศาสตร์ 3 ห้อง ไม่ผิดพลาด และวิชาเคมี 2 ห้อง ผิดพลาด 1 ห้องเป็นซองวิชาวิทยาศาสตร์ และสนามสอบ สพป.บึงกาฬ มีสอบภาษาจีน 2 ห้อง ผิดพลาด 1ห้อง ซองเป็นวิชาภาษาอังกฤษ


“ หลังพบเกิดความผิดพลาด 3 สนาม 4 ห้อง จึงได้มีการหารือกันทันที แล้วมีคำสั่งให้ยุติการสอบ 4 ห้อง และมีมติให้ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จัดสอบใหม่ โดยใช้โครงสร้างข้อสอบเหมือนเดิม ความยากง่ายเท่าเดิม โดยสอบใหม่เช้าวันที่ 25 มิ.ย.66 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีได้ออกข้อสอบใหม่บ่ายวันที่ 26 มิ.ย.66 พร้อมจัดส่งข้อสอบไปได้ทัน และจัดสอบได้ครบทุกคน ส่วนผู้เข้าสอบได้รับผลกระทบ 393 คน เราได้ขออภัยในความผิดพลาด และได้เยียวยา เป็นค่าที่พักและอาหาร 1,000 บาท ซึ่งบางรายมีค่าตั๋วเครื่องบิน รวมทั้งค่าตอบแทนอาจารย์คุมสอบด้วย ”
ดร.เอกราช ดีนาง รองอธิการบดี กล่าวด้วยว่า เกิดผิดพลาด จากใส่ข้อสอบผิดซอง นอกจากใน 3 สนามสอบ และ 4 ห้อง ยังมีปัญหาเล็กน้อยในเรื่องธุรการ กรณีข้อสอบเดินทางไปล่าช้า แต่ก็เป็นไปตามเกณฑ์เงื่อนไขเวลา หรือกระดาษคำตอบไม่ตรงกับจำนวนข้อสอบ ก็สามารถจัดส่งได้ทันเวลา ซึ่งกระบวนการสอบถือว่าจบแล้ว เป็นไปตามระเบียบทุกประการ

รัฐธนินท์อุดร