หนองบัวลำภู (ชมคลิป) คณะสงฆ์ศรีบุญเรือง เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชฯ

คณะสงฆ์อำเภอศรีบุญเรือง เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

ที่พระอุโบสถวัดสว่างอารมณ์ ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู พระอุดมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระภิกษุสงฆ์สามเณรในวัดสว่างอารมณ์ และ พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอศรีบุญเรืองร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566


โดยในส่วนของฆราวาส นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง มอบหมายให้นายณรงค์ คงศิลา ปลัดอำเภออาวุโสอำเภอศรีบุญเรือง ปฏิบัติหน้าที่แทน ร่วมกับ นางปาลิดา คำพิบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย หัวหน้าส่วนราชการในระดับอำเภอ คณะแม่บ้านมหาดไทย เขตอำเภอศรีบุญเรือง และพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอศรีบุญเรืองร่วมประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียง


พระอุดมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระนามเดิมว่า “อัมพร ประสัตถพงศ์” ฉายา อมฺพโร ได้รับโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ลำดับที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ก.พ. 2560 ทรงเป็นที่พึ่งผู้มีพระปรีชาฉลาดเฉลียว ทรงเป็นผู้ยังความเจริญแก่กิจการพระธรรมทูต อีกทั้งทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกที่ได้รับพระราชทานสถาปนาในรัชกาลที่ 10 และทรงยังเป็นผู้นำแสงสว่างแห่งแบบอย่างอันดีงามให้บังเกิดขึ้นด้วยศาสนกิจต่างๆในพระพุทธศาสนาของประเทศไทย

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู