ขอนแก่น(ชมคลิป)มข.เสริมฟังค์ชั่นใหม่ หุ่นยนต์ Temi ช่วยลดความเสี่ยงโควิด-19 ของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคโควิด-19 ในระลอกเดือนเมษายน 2564 นั้น ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์มีความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ เนื่องจากมีคนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด – 19 ในจังหวัดมีแนวโน้มสูงขึ้น

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนายภานุวัตร อุทัยบาล นักเอกสารสนเทศ สำนักหอสมุด เข้าถ่ายทอดระบบการสั่งการหุ่นยนต์ Temi ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อร่วมดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของบุคลากรในการสัมผัสเชื้อ

สืบเนื่องจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำส่งหุ่นยนต์ Temi ที่ได้รับการสนับสนุนหุ่นยนต์อัจฉริยะจากกลุ่มทรู True5G Temi Connect & Carebot กลับเข้าประจำการเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยคุณหมอและคุณพยาบาลที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมานั้น เพื่อให้การสั่งงานหุ่นยนต์ผ่าน Smart phone และ Tablet มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการถ่ายทอดการใช้งานฟังค์ชั่นใหม่ๆเพิ่มเติมจากเดิมของหุ่นยนต์ Temi ในครั้งนี้คือ
1. สั่งการอัตโนมัติผ่านโดยสร้างจุดเตียงต่างๆ บนแผนที่ได้ โดยใช้ระบบติดตามคือ ให้หุ่นยนต์Temi เดินตามเจ้าหน้าที่ในการวาดแผนผังห้องและเตียงของผู้ป่วยหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่คลิกจุด เช่น ไปที่ homebase , เตียง 1 , เตียง2 จากนั้นหุ่นยนต์ Temi จะสามารถเดินไปส่งอาหารหรือยาได้ตามแผนที่ที่สร้างไว้นั่นเอง
2. สามารถควบคุมและสั่งการได้เองแบบ manual ผ่านมือถือได้

โดยในปัจจุบัน สำนักหอสมุด เสริมทัพบุคคลากรทางการแพทย์ด้วยการส่งหุ่นยนต์ทั้ง 3 ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำให้มีความมั่นใจในได้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการปฏับัติงานได้มากยิ่งขึ้น