หนองบัวลำภู – พ่อเมืองลุ่มภู เยี่ยมให้กำลังใจมอบเงินเยียวยา ผู้ป่วยติดเตียงจากเหตุรุนแรงในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินเยียวยา ผู้ป่วยติดเตียงจากเหตุรุนแรงในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์ รวมได้รับเงินช่วยเหลือ เยียวยา ทั้งสิ้น 1,924,272.26บาท

เมื่อเร็วๆนี้ นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คลังจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด และประชาสัมพันธ์จังหวัด ลงพื้นที่เดินทางไปที่บ้านนายกำธร ทองโคตร อายุ 23 ปี ราษฏรตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยสาธารณภัย จากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จากสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 500,000 บาทที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสรรค์ อำเภอนากลาง ที่ได้รับบาดเจ็บ เป็นเหตุให้เป็นผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ เมื่อวันที่ 6 ตค.ผ่านมา
ทั้งนี้ นายกำธร ทองโคตร ผู้พิการจากผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง ได้รับการช่วยเหลือ เยียวยาไปแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,424,272.26 บาท (จากคณะสงฆ์ จำนวน 74,000.-บาท จากภาครัฐ 727,572.26 บาท จากภาคเอกชน จำนวน 622,700.-บาท) และครั้งนี้ ได้รับการเยียวยาช่วยเหลือ จากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 500,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,924,272.26บาท
นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า สำหรับอาการเจ็บป่วยของ นายกำธร ทองโคตร ขณะนี้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นตามลำดับ มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส พูดคุยสื่อสารได้เป็นปกติ ส่วนทางด้านร่างกาย แขนขยับได้ข้างเดียว ส่วนขาทั้งสองข้างขยับไม่ได้ โดยมีแพทย์จากโรงพยาบาลนากลาง มาทำการดูแลตรวจสุขภาพทุกวันศุกร์ พร้อมทำกายภาพบำบัดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ร่างกายตอบสนองและฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ขตว.หนองบัวลำภู