หนองบัวลำภู – อบต.บ้านขามจัดประกวดควายงาม ลุ่มน้ำลำพะเนียง

อบต.บ้านขามจัดประกวดควายงาม ลุ่มน้ำลำพะเนียง เพื่อสร้างกระแสกระตุ้นให้เกษตรกรและผู้สนใจหันกลับมาเลี้ยงควายเพิ่มมากขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู นายสุชาติ บุญเจริญ นายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย เป็นประธานเปิดการประกวดควายงามลุ่มน้ำลำพะเนียง โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ แก้ววังชัย รองนายกอบต.บ้านขาม เจ้าของฟาร์มโนนคูณ นางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผอ.รร.บ้านขามพิทยาคม ปศุสัตว์อำเภอเมืองหนองบัวลำภู คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บ้านขาม พี่น้องประชาชน เจ้าของฟาร์มควายไทย ทั่วประเทศ กว่า 150 ฟาร์ม รวมควายสวยงามกว่า 395 ตัว เข้าร่วมประกวดและนำมาโชว์ ร่วมในกิจกรรม

นายเสด็จ ยะหัวดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม กล่าวว่า ในนามของฝ่ายจัดงาน ขอขอบคุณกิจกรรมการประกวดควายงามลุ่มน้ำลำพะเนียง ในวันนี้ควายไทยนับว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความสำคัญต่อระบบการผลิตของเกษตรกรในชนบทเป็นอย่างมาก ใช้เป็นแรงงานในการเกษตร การใช้มูลเป็นปุ๋ย การสืบสานวิถีชุมชนประเพณีวัฒนธรรมและยังสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกร

แต่ระบบการเลี้ยงควายของเกษตรกรยังเป็นไปแบบพื้นบ้านไม่มีระบบการผลิตในเชิงธุรกิจ ยังขาดการใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาขั้นตอนการเลี้ยง การปรับปรุงพันธุ์การดูแลสุขภาพ และการสร้างมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามได้เล็งเห็นความสำคัญของอาชีพการเลี้ยงควาย จึงจัดได้ทำโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในหลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงควาย

ในปีนี้ได้ดำเนินกิจกรรมการประกวดควายไทย โดยใช้ชื่องาน “การประกวดควายงามลุ่มน้ำลำพะเนียง” ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาที่ได้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรผู้เลี้ยงควายในการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ ให้ได้ควายที่คุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อสร้างกระแสกระตุ้นให้เกษตรกรและผู้สนใจหันกลับมาเลี้ยงควายเพิ่มมากขึ้น โดยกิจกรรมในวันนี้จะประกวดควายงามจากทั่วสารทิศของประเทศไทย จำนวนทั้งหมด 16 รุ่น

โดยผู้ชนะลำดับที่ 1 – 5 ในแต่ละรุ่น จะได้รับถ้วยรางวัลทุกตัว และยังมีถ้วยแกรนด์แชมป์ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากนายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย จำนวน 4 ถ้วย ดังนี้ 1 แกรนแชมป์ควายเผือกเพศเมีย 2 แกรนแชมป์ควายเผือกเพศผู้ 3 แกรนแชมป์ควายดำเพศเมีย 4 แกรนแชมป์ควายดำเพศผู้ นับเป็นการสร้างความนิยมให้เกษตรกรได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงควายให้เป็นช่องทางในการอนุรักษ์ไว้ต่อไป

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ขตว.หนองบัวลำภู