กาฬสินธุ์ – กกต.จัดเวทีเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์เลือกตั้งสร้างสรรค์


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเวทีเสวนา รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ในการเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 14 พฤษภาคมนี้ เป็นไปด้วยโปร่งใส เลือกตั้งอย่างสร้างสรรค์ ไม่หาเสียงใส่ร้ายป้ายสี แต่นำเสนอนโยบายที่แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างแท้จริง
วันที่ 9 เมษายน 2566 ที่ห้องประชุมทศพร โรงแรมริมปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิรูปการเมืองสุจริตบนฐานของการเลือกตั้ง (เลือกตั้งเชิงสมานฉันท์) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่งสำนักงาน กกต.ประจำ จ.กาฬสินธุ์จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุน สื่อมวลชน และประชาชน
นอกจากนี้มีการเปิดเวทีเสวนา หัวข้อ “การเมืองสุจริต” โดยมีนายสุรพงษ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผอ.กกต.) ประจำ จ.กาฬสินธุ์ นายภูมิสิทธิ์ ขัตติยานุกูลกิจ นายฤทธิรงค์ พิลาไชย นายสุรเดช เคราะห์ดี ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมคณะ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ที่ปรึกษาผวจ.กาฬสินธุ์ นายสมบูรณ์ นาสาทร อุปนายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์ ผู้สมัครและตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.กาฬสินธุ์ ทั้ง 6 คน เครือข่ายภาคประชาชน กลุ่มสตรี ผู้แทนจาก อสม. ประชาชน ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
นายสุรพงษ์ ทิพย์โอสถ ผอ.กกต.ประจำ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การรับสมัครการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต ทั้ง 6 เขตเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 3-7 เมษายน 2566 ที่ผ่านมาจังหวัดกาฬสินธุ์มีผู้สมัคร รวม 75 คน จาก 17 พรรคการเมือง ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ที่ กกต.จ.กาฬสินธุ์จัดขึ้น เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้การหาเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียงและใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างการยอมรับเรื่องการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี การรักษาความเป็นมิตรก่อนและหลังการเลือกตั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ผู้แทนกลุ่มสตรี ผู้แทนชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สื่อมวลชน และผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. รวมทั้งผู้สนับสนุนผู้สมัครฯ รวมกว่า 400 คน เข้าร่วม
“โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีการแสดงความคิดเห็นเวทีเสวนาการเมืองสุจริต อยากเห็นการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ นำเสนอนโยบายที่จับต้องได้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ไม่ใช่หายหน้า หายตาไปเลย อยู่กับประชาชน และการหาเสียงแบบสร้างสรรค์ ไม่ใส่ร้ายป้ายสี ว่าร้ายให้ผู้สมัครคนอื่น และทุกภาคส่วนก็จะช่วยกันเชิญชวนประชาชนออกไปให้สิทธิ์ให้มากที่สุด” นายสุรพงษ์กล่าว
ด้านนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ มีการแข่งขันมากขึ้น ผู้สมัครเยอะขึ้น มีนโยบายมากขึ้น และมีการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนมากขึ้น เลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 อยากขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มากที่สุดตั้งเป้าหมายไว้ 80% ทั้งนี้อยากให้การเลือกตั้ง ส.ส.ของ จ.กาฬสินธุ์ เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส่ ตามหลัก 3 ใจ คือ เข้าใจ ไว้ใจ ร่วมใจ

Related posts