ศรีสะเกษ(ชมคลิป) บวงสรวง “หลวงพ่อโต” เตรียมแห่รอบเมืองให้สาธุชนสรงน้ำขอพร เนื่องในวันตรุษสงกรานต์

 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566 ที่วิหารหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะสงฆ์ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวง สักการะหลวงพ่อโต พระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในวันตรุษสรงกรานต์ ประจำปี 2566 ซึ่งจะได้อัญเชิญองค์หลวงพ่อโต แห่รอบเมืองศรีสะเกษ เพื่อให้ศรัทธาสาธุชนได้สรงน้ำขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2566 หลังจากนั้นจะได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานที่วิหารหลวงพ่อโตดังเดิม เพื่อให้สาธุชนได้เข้ากราบขอพรได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า สำหรับประวัติหลวงพ่อโต ที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง ปัจจุบันนี้ ในตำนานที่ค่อนข้างสอดคล้องกับประวัติศาสตร์เมืองศรีสะเกษ จนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางเล่ากันว่า หลวงพ่อโตองค์จริงนั้น ถูกหุ้มอยู่ข้างใน เป็นพระพุทธรูปหินเขียว หรือหยกเขียว ปางมารวิชัย (ปางสะดุ้งมาร) เดิมมีหน้าตักกว้างยาว 2.50 เมตร ต่อมากลัวว่าพวกมิจฉาชีพจะทำให้เสียหาย จึงมีผู้ศรัทธาหุ้มสริมองค์จริงเข้าไปหลายครั้ง จนถึงปัจจุบันนี้มีขนาดหน้าตัก 3.50 เมตร ความสูงตั้งแต่พระเกศาลงมา 6.85 เมตร และเมื่อ พ.ศ. 2509 ได้มีการสร้างวิหารใหญ่ครอบองค์พระ ซึ่งมีความกว้าง 14.00 เมตร ยาว 40 เมตร ดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน

วัดพระโต เป็นวัดคู่เมืองศรีสะเกษ สร้างขึ้น ในปี พ.ศ.2328 และนับถึงปัจจุบันนี้ พ.ศ.2566 วัดพระโตมีอายุ 238 ปี ซึ่งวัดมหาพุทธาราม หรือวัดพระโต ได้ชื่อว่าเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองศรีสะเกษ และได้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างมาโดยลำดับ เคยเป็นวัดที่มีเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายมหานิกายปฏิบัติศาสนกิจหลายรูป และปัจจุบันวัดมหาพุทธาราม ได้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษด้วย.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน

Related posts