อุบลราชธานี – บพท. จัดงานมหกรรมทุนทางวัฒนธรรม ”ฟื้นใจเมือง”

 

งานมหกรรมทุนทางวัฒนธรรม”ฟื้นใจเมือง” จากงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่ Reviving a City’s Soul Festival 2566

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 แห่ง จัดงานมหกรรมทุนทางวัฒนธรรม”ฟื้นใจเมือง” จากงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่ Reviving a City’s Soul Festival 2566 ณ ถนนคนเดินเลียบแม่น้ำมูล (ตลาดใหญ่) จังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2566 ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายอาหาร สินค้าผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนวัฒนธรรม กิจกรรม WORKSHOP และสินค้าจากตัวแทนชุมชน สมาคม และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชมการแสดงชุดวัฒนธรรม โดยโครงการวิจัย 14 โครงการ จากเครือข่ายมหาวิทยาลัย 12 แห่งของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ ศิลปินหมอลำ / รำตังหวาย เขมราฐ / การแสดงกันตรึม / วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์/ อารยธรรมเมืองพิมาย/ ผ้าทอเงี่ยงนางดำ / ผู้ไทเรณูนครพนม และอีกมากมาย


ในการจัดมหกรรมทุนทางวัฒนธรรม”ฟื้นใจเมือง” จากงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่ Reviving a City’s Soul Festival 2566 ได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อานวยการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ( บพท.) พร้อมด้วย นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ,นางสาวพิทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมเปิดงาน
ทั้งนี้หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาพื้นที่ได้จัดมหกรรม “ฟื้นใจเมือง” ด้วย “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน” ซึ่งเป็นมหกรรมอันทรงคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรมของพื้นที่ ด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้เห็นโอกาสในการใช้ฐานทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นในการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่คนในพื้นที่อันจะนำไปสู่การออกแบบกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมและต่อยอดด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมหรือวิสาหกิจเชิงวัฒนธรรมสร้างงานสร้างรายได้ด้วยทุนทางศิลปะและวัฒนธรรม


โดยได้จัดขึ้นในทุกภาคของประเทศไทย เริ่มต้นที่ ภาคใต้ : จัดขึ้นวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2566ที่ผ่านมา ณ ถนนนิพัทธ์อุทิศ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ : วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ครั้งที่ 3 ภาคอิสาน : คือ ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2566 ณ ถนนคนเดินเลียบแม่น้ำมูล (ตลาดใหญ่) จังหวัดอุบลราชธานีและปิดท้ายที่ ภาคกลาง : วันที่ 31 มี.ค. -2 เม.ย. 2566 ณ ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ ถนนเยาวราชกรุงเทพมหานคร