พ่อเมืองศรีสะเกษ เปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจร

 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 มี.ค. 2566 ที่ห้องประชุมลำดวนทอง โรงแรมพรหมพิมาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ (ครู ข) ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ศุภชัย ศักรินพานิชกุล รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ นำผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน จากสถานีตำรวจภูธรละ 4 นาย ผู้แทนฝ่ายปกครอง ผู้แทนฝ่ายสาธารณสุข และผู้นำชุมชน รวมทั้งสิ้นจำนวน 224 คน


ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้วิทยากรต้นแบบชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนๆ (ครู ข) ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้เพิ่มทักษะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร สามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปถ่ายทอดสู่ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนในสถานีตำรวจภูธรพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานที่ตนเองสังกัด และเพื่อสร้างความร่วมมือความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนหมู่บ้านในการป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษต่อไป.


ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน