สพป.เลย 2 จัดนิทรรศการ open house มหกรรมการศึกษาพัฒนาเด็กเลย

 


ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ถนนมะลิวรรณ
ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด”นิทรรศการ openhouse มหกรรมการศึกษา พัฒนาเด็กเลย 2 เป็นคนชาญฉลาด “ มีนายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย มีผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน ในสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 เขต 2 เขต 3 และ หนองบัวลำภู จำนวนมาก
นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต 2 กล่าวรายงานว่า การจัดงาน OPEN HOUSE : มหกรรมการศึกษา พัฒนาเด็กเลย 2 เป็นคนชาญฉลาด มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานว่าเป็นการนำผลผลิตและผลลัพธ์ของตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วน ( Quick Policy )ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มาจัดแสดงเพื่อเผยแพร่ผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานจนเกิดผลดี


การจัดกิจกรรมในวันนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือการจัดกิจกรรมถอดบทเรียน ในภาคเช้า 3 ห้องย่อย ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้เด็กเก่ง ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ การจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้เด็กเกิดสมรรถนะ และ การนำผลการประเมินพัฒนาการ ระดับปฐมวัยไปใช้พัฒนาผู้เรียน จัดนิทรรศการแสดงผลงาน นโยบายเร่งด่วน สพฐ. (QP 1- QP10) ( Quick Policy) และ ตัวชี้วัดที่ x1 และ x2 และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นิทรรศการเทิดพระเกียรติ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย