อุดรธานี – ผบ.ร.13 รวมจิตอาสา ร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ที่วัดป่าเทพประทาน ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับส่วนราชการอำเภอหนองแสง , คณะครูอาจารย์ นักเรียนโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมร่วมใจปลูกไม้ป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมี นางสาวภาวิณี พลนิกรกิจ นายอำเภอหนองแสง เป็นประธานในพิธี โดยครั้งนี้ได้ร่วมกันดำเนินการปลูกไม้ป่า เช่น ไม้ยางนา, ไม้ประดู่ และไม้พะยูง รวม 800 ต้น ในพื้นที่ของวัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อสร้างแหล่งอาหารภายในชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า รักษาระบบนิเวศ สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ลดสภาวะปัญหาโลกร้อนและเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากป่าในอนาคตต่อไป พร้อมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ผืนป่าให้กับผู้ร่วมพิธี
จากการที่กรมทหารราบที่ 13 ได้ร่วมพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯในครั้งนี้ ทำให้ผู้ที่ได้เข้าร่วมพิธีมีความรู้สึกดีใจที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผืนป่าให้คงอยู่คู่กับชุมชนต่อไป

ข้อมูลภาพข่าว   ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13