หนองบัวลำภู – ผู้ว่าฯสุวิทย์ นำพลพรรครักษาต้นแบบจังหวัดทูบีนัมเบอร์วัน ระดับภาคอีสานสู่ระดับประเทศ

 

ณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ว่าวันนี้พร้อมด้วย นายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิยกุล ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และ นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็น ต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 3

ในการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 ในขณะที่การนำเสนอประเภทอำเภอ สถานศึกษา ชุมชน เรือนจำจังหวัด สำนักงานคุมประพฤติ เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบในแต่ละระดับโดยมีคีย์แมนที่สำคัญในแต่ละพื้นที่ขึ้นเวทีนำเสนอไม่ว่าจะเป็น นายอำเภอ ผกก.สภ.สสอ.ผู้บริหาร อปท.ผู้บริหารหน่วยงาน เยาวชนแกนนำของสถานศึกษา ชุมชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอ

สำหรับผลการประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานของจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่16-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น ในส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภู ยังคงรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 3 สำหรับอำเภอศรีบุญเรือง พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 3 อำเภอนาวัง พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง พร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 6 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร โรงเรียนสุวรรณคูหาวิทยาสรรค์ อำเภอสุวรรณคูหา พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ชุมชนหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง พร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 4 ชุมชนบ้านบ้านโคกล่าม-องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง พร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 2 ในขณะที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู โรงเรียนนาวังศึกษาวิช และ ชุมชนทรายมูล อำเภอศรีบุญเรือง อยู่ในระดับดีเด่น


สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ /ปรานี ผาดำ ขตว.หนองบัวลำภู