หนองบัวลำภู – ศรีบุญเรืองรวมพลัง ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 58 ปีพร้อม”มหกรรมของดีศรีบุญเรือง เมืองเกษตรพอเพียง ”

ศรีบุญเรืองรวมพลัง ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 58 ปีพร้อม”มหกรรมของดีศรีบุญเรือง เมืองเกษตรพอเพียง ” 1- 6 มีค.66 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง

ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าปัจจุบันอำเภอศรีบุญเรือง เป็น 1 ใน 6 อำเภอของจังหวัดหนองบัวลำภู โดยก่อนหน้านั้นเมื่อปี 2508 ได้มีการประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ ศรีบุญเรือง ของจังหวัดอุดรธานี และต่อมาได้ยกฐานะเป็นอำเภอศรีบุญเรือง ของจังหวัดอุดรธานี เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอำนาจมายังส่วนภูมิภาค เพื่อประโยชน์ในด้าน การปกครอง การให้บริการของรัฐ การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน การส่งเสริมให้ท้องที่เจริญยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อความมั่นคงของชาติ

จึงได้พิจารณาเห็นว่าจังหวัดอุดรธานี มีอาณาเขตกว้างขวางและมีพลเมืองมาก สมควรแยกอำเภอหนองบัวลำภู อำเภอนากลาง อำเภอโนนสัง อำเภอศรีบุญเรือง และอำเภอสุวรรณคูหา ออกจากการปกครองของจังหวัดอุดรธานี ตั้งขึ้นกับจังหวัดหนองบัวลำภู โดยเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2536 และคณะรัฐมนตีได้มีมติเห็นชอบให้หลักการจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

และต่อมาคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู ตามร่างเสนอของนายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย และคณะแล้วประกาศจัดตั้งเป็นจังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2536 โดยประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 110 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 2 กันยายน 2536 และอำเภอศรีบุญเรือง ก็เป็นส่วนหนึ่งในการปกครองของจังหวัดหนองบัวลำภู มาตามลำดับ นับถึงวันนี้อำเภอศรีบุญเรืองมีการจัดตั้งครบรอบเป็นปีที่ 58 ชาวอำเภอศรีบุญเรืองทุกภาคส่วน จึงจัดให้มีพิธีบวงสรวงและมหกรรมของดีศรีบุญเรือง เมืองเกษตรพอเพียง ประจำปี 2566 ขึ้น

นายอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนชาวอำเภอศรีบุญเรือง นับตั้งแต่สมัยนั้นเป็นต้นมาคือการประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ดังนั้น ศาลหลักเมือง ที่เราขนานนามว่า“หอปูตาแสง” ตั้งอยู่บ้านม่วงแก้ว ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง(ตรงกันข้ามที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง)จากความสำคัญดังกล่าวชาวอำเภอศรีบุญเรืองจึงร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบอำเภอศรีบุญเรือง ขึ้นในระหว่างวันที่ 1- 6 มีนาคมของทุกปี อำเภอศรีบุญเรือง โดยทุกภาคส่วนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมกันจัดงานมหกรรมของดีศรีบุญเรือง เมืองแห่งเกษตรพอเพียง ประจำปี 2566 ขึ้น โดยในภาคเช้าจัดให้มีพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง (หอปูตาแสง) รำบวงสรวงจากกลุ่มแม่บ้าน ผู้นำสตรีจาก 158 หมู่บ้าน ร่วมรำบวงสรวง หลังจากชาวบ้านได้เชิญวิญญาณของตาแสงมาสถิตย์บนศาลหลักเมือง

สำหรับกิจกรรมภายในงานระหว่างวันที่ 1-6 มีนาคม 2566 จัดให้มีการนำเสนอของดี ของเด่นที่เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้ผลิต ผู้จำหน่ายจากทุกหมู่บ้าน ตำบล และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอศรีบุญเรือง การประกวดสาวประเภทสอง การแข่งขันฟุตบอล 7 คน”อำเภอศรีบุญเรือง คัพ”ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัลประเภทเยาวชน และอาวุโส การแข่งขันชกมวย พร้อมชมมหรสพจากศิลปินดังไม่ว่าจะเป็น ลูกแพร อุไรพร ลำไยไหทองคำ มนต์แคนแก่นคูณ เพิร์ส พรชิตา รำวงย้อนยุค และคอนเสริต์รถแห่ การเดินแบบผ้าไทย จากวิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู ขวัญตา การจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดี ที่มีในท้องถิ่นของตนเองตลอดจนสินค้าโอท้อป ทั้งพืชผัก อาหาร เครื่องจักสาน หัตถกรรมพื้นบ้าน ออกมาแสดงโชว์ให้เป็นที่รู้จักของคนท้องถิ่น สร้างความสนใจให้กับผู้ที่เดินทางมาร่วมงานและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาซื้อหาจับจ่ายใช้สอยสำหรับสินค้าของดีของชาวอำเภอศรีบุญเรืองในครั้งนี้

จังหวัดหนองบัวลำภู  สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ / ปรานี ผาดำ ผู้สื่อข่าว