อุดรธานี – กรมทหารราบที่ 13 พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาฯ จัดกิจกรรมมอบพันธุ์ปลาและปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ


พันเอก มงคล หอทอง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 พร้อมด้วย คุณมธุรส หอทอง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารราบที่ 13 เป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์ปลาและปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสทรงเจริญพระชนพรรษา 89 พรรษา ใน 12 สิงหาคม 2564 ณ บริเวณหนองขอนกว้าง ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลา และสัตว์น้ำจืดของไทย ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงปลา และสัตว์น้ำจืดของไทยที่หายากหรือมีโอกาสสูญพันธุ์แล้วนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ และเพื่อเป็นการทดแทนปริมาณสัตว์น้ำที่ถูกทำลาย สร้างจิตสำนึกให้กำลังพลและครอบครัวของกรมทหารราบที่ 13 ให้ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปลา เพื่อคืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ จากการจัดกิจกรรมมอบพันธุ์ปลาและปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ ทำให้กำลังพลและครอบครัวมีความซาบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณ และได้กล่าวขอบคุณที่ทางผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 เห็นความสำคัญของการฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ และได้จัดกิจกรรมที่สำคัญขึ้นในครั้งนี้


ข้อมูลภาพข่าว  จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส

#กรมทหารราบที่ 13