หนองบัวลำภู (ชมคลิป) เปิดโครงการ 30 บาท รักษาทุกที่ไม่มีใบส่งตัวในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้

เปิดโครงการ 30 บาท รักษาทุกที่ไม่มีใบส่งตัวในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ ผู้ป่วยไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว ประชาชนเข้าถึงบริการได้ทุกที่ไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถย้ายสิทธิ์บัตรทองได้ทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้ ณ บริเวณอาคารผู้ป่วยนอกชั้น 1 โรงพยาบาลหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงานโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ไม่มีใบส่งตัว โดยมี นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นพ.วินัย บรรจงการ ผอ.โรงพยาบาลหนองบัวลำภู คณะผู้บริหารแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ไม่มีใบส่งตัว ในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ ผู้ป่วยไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว ประชาชนเข้าถึงบริการได้ทุกที่ไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถย้ายสิทธิ์บัตรทองได้ทันที

นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู กล่าวว่าตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายต้องไม่มีผู้ป่วยอนาถาประชาชนทุกคนเท่าเทียมกันอยู่ด้วยศักดิ์ศรี ไม่ว่าจะยากดีมีจนกระทรวงสาธารณสุข จัดระบบบริการให้ประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน เมื่อเจ็บป่วยไปรับบริการกับหมอประจำครอบครัว ในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ ผู้ป่วยไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว โดยเฉพาะโรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ ที่พร้อมและประชาชนสามารถย้ายหน่วยบริการได้ทันที ในหน่วยบริการทุกระดับ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ทุกที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ใช้ใบส่งตัว และสามารถย้ายสิทธิ์บัตรทองได้ทันที

นพ.สุรพงษ์ฯ กล่าวต่อว่าโดยที่เขตสุขภาพที่ 8 ได้นำนโยบายเพื่อยกระดับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้โครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ ไม่มีใบส่งตัว ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ในหน่วยบริการทุกระดับ ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี สกลนคร นครพนม เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ ด้วยการเชื่อมโยง ข้อมูลของทุกหน่วยบริการด้วยโปรแกรม R8 Anywhere พัฒนาการส่งต่อผู้รับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ทุกที่ ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่ใช้ใบส่งตัว พร้อมยกเลิกการใช้ใบส่งตัวที่เป็นเอกสาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ให้รักษาใกล้บ้าน ใกล้ใจ มีหมอประจำตัว 3 คน หากเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาได้ทันที โดยไม่ต้องมีรอยต่อ รักษาได้ทุกที่ ไม่มีใบส่งตัว นพ.สุรพงษ์ฯกล่าวในที่สุด
จังหวัดหนองบัวลำภู/สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์