รองผู้ว่าฯศรีสะเกษ เปิดงานประเพณีบุญข้าวจี่มหัศจรรย์ของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ ประจำปี 2566 สุดยิ่งใหญ่

 

เมื่อเร็วๆนี้ ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญข้าวจี่มหัศจรรย์ของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ ประจำปี 2566 โดยมี นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พร้อมด้วย นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นางขวัญตา คิดดี ปลัดอาวุโสนายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ หัวหน้าส่วนราชการ ดร.ฤทธา นันทพันธ์ อดีตศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหาร อปท.ทุกแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

นายสุวรรณ กล่าวว่า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ได้ร่วมกับ อปท.ทุกแห่ง ส่วนราชการทุกส่วน กำหนดจัดงาน “ประเพณีบุญข้าวจี่มหัศจรรย์ของตีโพธิ์ศรีสุวรรณ” เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี2561 และในปี 2566 ได้กำหนดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 20 ก.พ. 2566 ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ภายในงานมีกิจกรรม เช่น การประกวดสินค้าการเกษตร การประกวดไก่พ่อพันธ์พื้นเมือง การจำหน่ายสินค้า OTOP การประกวดธิดาข้าวจี่ การประกวดขบวนแห่ข้าวจี่ การประกวดทำข้าวจี่ลีลา การแข่งขันปิดตากินข้าวจี่สีลา การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน ลูกทุ่งหมอลำเยาวชนและประเภทบุคคลทั่วไปพร้อมหางเครื่อง การแข่งชันส้มตำลีลาพร้อมกองเชียร์ การแข่งขันสาวไหมพร้อมกองเชียร์ การจัดกิจกรรมตลาดโบราณโพธิ์ศรีมีสุขหมู่บ้านพัฒนายั่งยืน Sustainable Village และการจัดกิจกรรมวิ่งโพธิ์ศรีสุวรรณ มินิมาราธอน “แล่นเอาบุญ 2023” ปี 2

ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข หมู่บ้านพัฒนายั่งยืน Sustainable Village ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชนให้คงอยู่สืบไป พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองในชุมซน สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมขนให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น โดยรายได้หลังจากการหักค่าใช้จ่าย จะนำไปจัดตั้งกองทุนเพื่อสวัสดิการสังคม ให้กับครัวเรือนยากไร้ ผู้ประสบความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ประกอบด้วย กองทุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ กองทุนถังออกซิเจน กองทุนในการสร้าง/ซ่อมแชมบ้านให้กับครัวเรือนยากจน

ผลที่คาดว่าจะได้รับการขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข (หมู่บ้านพัฒนายั่งยืน Sustainable Vilage ) อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ บรรลุเป้าหมายทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ประชาชนสุขมากขึ้น ทุกข์น้อยลง ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป เพื่อให้เด็กเยาวชนได้ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนให้มีความรักความสามัคคีมีความปรองดองกันต่อไป.


ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน