อุดรธานี – ร.13 และหน่วยรอง ร.13 บริจาคโลหิตประจำเดือนมกราคม 2566 

 

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ร่วมกับผู้บังคับหน่วยรองกรมหทารราบที่ 13 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยเข้าบริจาคโลหิต ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ประจำเดือนมกราคม ณ สโมสรนายทหาร ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสำรองโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี เพื่อเก็บไว้ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษา โดยในโอกาสนี้ กรมทหารราบที่ 13 และหน่วยรองกรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต รวมทั้งสิ้น จำนวน 94 นาย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 42,300 cc

จากการที่กำลังพลจิตอาสาของหน่วยทหารในพื้นที่ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิต ทำให้คณะบุคคลากรทางการแพทย์ และเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก และได้กล่าวขอบคุณที่หน่วยทหารได้จัดกำลังพลจิตอาสาเข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ทั้งนี้กรมทหารราบที่ 13 และหน่วยรองกรมทหารราบที่ 13 จะยังคงดำรงการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โรงพยาบาลมีโลหิตสำรองเพียงพอต่อการรักษาและดูแลผู้เจ็บป่วย ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ตามแนวทางจิตอาสา รวมถึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลประชาชนในทุกโอกาส

ข้อมูลภาพข่าว   ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13