กาฬสินธุ์ – พ่อเมืองน้ำดำพบปะนักเรียนหน้าเสาธงดึงมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

 


ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์พบปะนักเรียนหน้าเสาธง ตามนโยบาย ผู้ว่าเพื่อนคู่คิด มิตรคู่ใจ พาห่างไกลยาเสพติด พร้อมให้ข้อคิดว่า “คิดให้สุด ขุดให้ถึง อย่าพึ่งถอดใจ” แนะแนวการศึกษาต่อ แลกไลน์และเบอร์โทรในการให้ข้อมูลต่อกัน โดยขอให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับโรงเรียน หมู่บ้าน ชุมชน


วันที่ 31 มกราคม 2566 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกพบนักเรียนหน้าเสาธง ที่โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามนโยบาย “ผู้ว่าฯ เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ใจ พาห่างไกลยาเสพติด” ภายใต้กิจกรรม “หมู่บ้าน/ชุมชน สีขาว ปลอดยาเสพติด” (ศอ.ปส.จ.กส.) พร้อมให้ข้อคิดแก่นักเรียนว่า “คิดให้สุด ขุดให้ถึง อย่าเพิ่งถอดใจ” ซึ่งในวันนี้เป็นการเปิดเวทีในสถานศึกษาแห่งที่ 2 มีนักเรียน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรภายในโรงเรียน กว่า 2,600 คน เข้ารับฟัง


โดยกิจกรรมประกอบด้วยการเชิญชวนให้เด็กนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน ชุมชน และโรงเรียน, การนำนโยบาย 3 ป. ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของของกระทรวงศึกษาธิการมากล่าว พร้อมอธิบายว่า 3 ป. คือ ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม, แจ้งแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวทาง “ยุทธการฟ้าแดดสงยาง” ด้วยหลัก 3 หลัก ได้แก่ ป้องกัน ปราบปราม บำบัดฟื้นฟู


การแลกเปลี่ยนช่องทางติดต่อทางโซเชียลมีเดีย LINE Application ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับน้อง ๆ นักเรียนในกลุ่มระดับชั้นเรียนต่าง ๆ และมี QR CODE สำหรับแสกนเพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร การแจ้งข้อมูลข่าวสาร และเสนอแนะความต้องการที่จะแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์สู่เมืองแห่งความสุข (KALASIN HAPPINESS) ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 3 รวย 3 ใจ (รวยวัฒนธรรม รวยน้ำใจ รวยสุขภาพผ)(เข้าใจ ไว้ใจ ร่วมใจ) ต่อไป พร้อมกับแนะแนววิธีการเลือกอาชีพ และเส้นทางศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น


นอกจากนี้ยังมีการประชุมหารือกับนายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจ โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการดำเนินการกับผู้มีชื่อในบัญชี (Re-X-Ray) ข้อมูลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่อำเภอกมลาไสย เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนอีกด้วย