อุดรธานี – กรมทหารราบที่ 13 มอบผ้าห่มกันหนาว, ข้าวสาร, ประชาสัมพันธ์การสอบนักเรียนเตรียมทหาร

กรมทหารราบที่ 13 จัดกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาว, ข้าวสาร, ประชาสัมพันธ์การสอบนักเรียนเตรียมทหาร และกิจกรรมเสาธง 5 นาที ในพื้นที่ จ.อุดรธานี

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือนของหน่วยดำเนินกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวและมอบข้าวสาร ซึ่งได้รับการสนับสนุนมาจากมวลชนภาคธุรกิจจังหวัดอุดรธานี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยในพื้นที่ โดยในครั้งนี้ได้นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านจั่น ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวให้กับประชาชน ที่จะต้องจัดซื้อข้าวสารและเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพื่อแทนความห่วงใยจากกองทัพบก และใช้สำหรับห่มกันหนาวในช่วงฤดูหนาวนี้ เนื่องจากประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว

ซึ่งพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มีสภาพอากาศที่เย็นลง ในโอกาสนี้หน่วยได้จัดกำลังพลชุดจิตอาสา เข้าดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร ประจำปี 2566 และกิจกรรมเสาธง 5 นาที เพื่อปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัย อุดมการณ์ความรักชาติ โดยการนํานักเรียนร้องเพลงชาติ พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย รวมถึงสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และสร้างแรงจูงใจอย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบเกี่ยวกับแนวทางการสอบนักเรียนเตรียมทหาร ในวันเดียวกันนี้หน่วยได้จัดกิจกรรมจิตอาสา Army Barber โดยได้ดำเนินการจัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยออกให้บริการตัดผมโดยไม่เสียค่าบริการให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคำกลิ้ง ตามโครงการ “Army Barber” เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง


จากการที่กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว ทำให้ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ รวมถึงเด็กนักเรียน, คณะครู และประชาชนในพื้นที่ มีความรู้สึกดีใจและรู้สึกอบอุ่นใจที่หน่วยทหารได้เข้ามาจัดกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ต่อส่วนรวมในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว   ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13