นครพนม – ปศุสัตว์ Kick off ผ่าตัดทำหมันและ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ปศุสัตว์นครพนม Kick off ผ่าตัดทำหมันและ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการปลอดโรคปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าเจ้าของสุนัขเผยลดค่าใช้จ่ายได้ระดับหนึ่ง


วันที่ 16 มกราคม 66 ที่ลานสุขภาพ เทศบาลตำบลศรีสงคราม จ.นครพนม ว่าที่ร้อยตรีภูมิศักดิ์ ขำปู่ นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานปล่อยขบวนครอบครัวปศุสัตว์ Kick off โครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนนำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันเป็นจำนวนมาก

นายมงคล สุ่ยวงษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม กล่าวว่า กิจกรรมทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นไปตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีดำริให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าในปี 2568 ซึ่งทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีมีสุนัข แมวที่ลงทะเบียนทำหมัน 60 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 100 ตัว และจะกระจายไปตามตำบลต่างๆ ต่อไป โดยเฉพาะที่อำเภอศรีสงคราม ที่ไม่พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวและส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขแมวอย่างถูกวิธีมีความรับผิดชอบเพื่อลดความเสี่ยงเกิดโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมให้คำปรึกษากี่ยวกับการลี้ยงดูสุนัขแมวต่อไป


ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ได้มีการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์จรจัด นำสัตว์เลี้ยงไปทำหมันเพื่อลดจำนวนประชากรสัตว์ และสัตว์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และป้องกันไม่ให้มีคนเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ปีที่ผ่านมายังไม่พบการระบาดโรคพิษสุนัขบ้า

ด้านเจ้าของสุนัขรายหนึ่ง เปิดเผยว่า ตนเองนำสุนัข ทำทำหมัน4 ตัว ทราบจากปศุสัตว์จังหวัดได้ออกแจ้งประชาสัมพันธ์จากทางเทศบาลตำบลศรีสงคราม ให้นำสุนัขและแมวมาลงทะเบียนทำหมัน หรือฉีดพิษสุนัขบ้าได้ฟรี ซึ่งโครงการนี้ตนเองถือว่าดีทำให้ตนเองลดค่าใช้จ่ายได้อีกระดับหนึ่งถ้าหานำสุนัขที่ทำหมันที่คลีนิคก็น่าจะมีค่าใช้ประมาณ2000 บาท โครงการนี้เป็นประโยชน์อีกอย่างปัจจุบันสุนัขจรจัดมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก้จะเกิดปัญหาหากสุนัขไปผสมพันธุ์กับสุนัขตัวอื่นที่เป็นสุนัขจรจัดเมื่อคลอดลูกออกมาอาจจะไม่ได้สายพันธ์ที่เราต้องการ ก็ไม่อยากเลี้ยงก็ไว้

ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล นครพนม