นครพนม – มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบช่วยเหลือ 2 ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย

 


วันที่ 16 มกราคม 2566 ที่จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดนครพนม เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ไปมอบให้กับครอบครัวของนางสุนันทา อาษาวัง ซึ่งบ้านเลขที่ 120 หมู่ที่ 8 บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม เกิดเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น. เสียหายทั้งหลัง และเชิญถุงยังชีพ พร้อมเงินพระราชทานไปมอบให้ครอบครัวของนางแพงมา ลาวงศ์ บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 11 บ้านโพนทอง ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม เกิดเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. เสียหายทั้งหลังพร้อมสูญเสียหลายชายซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง


นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยทรงห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ และต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ให้ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว อันจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และผ่อนคลายความทุกข์ร้อนของประชาราษฎร์ทุกหนแห่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2506 เป็นต้นมา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด การดำเนินงานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดนครพนม เชิญถุงยังชีพและเงินพระราชทานมามอบให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จึงขอให้ครอบครัวผู้ประสบภัยได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีพระเมตตา


โดยทั้ง 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกภาคส่วนต่างระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ตั้งแต่เข้าระงับเหตุ จากนั้นก็มีการจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาค ซึ่งที่ผ่านมามีผู้นำเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ผ้าห่ม เครื่องนอน และของใช้ที่จำเป็นมามอบให้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนเป็นทุนในการสร้างบ้านให้ใหม่ทั้ง 2 ครอบครัว โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการพิจารณาอนุมัติเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 มาเป็นค่าวัสดุหลังละ 49,500 บาท ซึ่งหลังจากนี้ทุกภาคส่วนจะช่วยกันเรื้อถอนบ้านหลังเดิมและสร้างบ้านหลังใหม่ให้ โดยผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศลสามารถสมทบทุนในการสร้างบ้านช่วยเหลือครอบครัวนางสุนันทา อาษาวัง ได้ที่เลขที่บัญชี 604-260793-7 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขานครพนม ส่วนครอบครัวนางแพงมา ลาวงศ์ สามารถบริจาคได้ที่เลขที่บัญชี 020000977388 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครพนม