ชาวเลยบรรพชาอุปสมบท 118 รูป เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

 


เวลา 10.00 น.วันที่ 9 ม.ค.66 ณ พระอุโบสถวัดเนรมิตวิปัสสนา ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มี นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย พร้อมด้วย พ.อ.พุทธิวัฒน์ สิริพงศ์พล รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย(ท.) นางทรงศิริ แก้วคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนประชาชนร่วมจำนวนมาก


เนื่องจากทรงมีพระอาการประชวรเสด็จเข้ารับการรักษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยตามแถลงการณ์สำนักพระราชวังลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล ฯ โครงการบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันและเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โดยมีส่วนราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐพนักงาน รัฐวิสาหกิจเข้าร่วมโครงการ มีข้าราชการ รัฐวิสากิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมโครงการฯเป็นจำนวนมาก และมีผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทเป็นเวลา 15 วัน จำนวน 118 รูป หลังเสร็จสิ้นการบวช พระบวชใหม่ได้แยกย้ายกันไปจำพรราจำนวน 3 วัด ได้แก่ วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา วัดโพนชัย และวัดโพธิ์ศรี อ.ด่านซ้าย จ.เลย เป็นเวลา 15 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นวันลาเสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย