ร้อยเอ็ด (ชมคลิป) แถลงข่าวเตรียมจัดศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดแถลงข่าวเตรียมจัดศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้ชื่องาน “หัตถกรรมศิลป์ล้ำสมัย เทคโนโลยีไทยล้ำหน้า สืบสานภูมิปัญญาไทยก้าวหน้าสู่สากล”

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.ร้อยเอ็ด มอบหมาย นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานแถลงข่าวจัดศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้ชื่องาน “หัตถกรรมศิลป์ล้ำสมัย เทคโนโลยีไทยล้ำหน้า สืบสานภูมิปัญญาไทยก้าวหน้าสู่สากล” พร้อมกล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในภูมิภาค เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา ที่จัดการศึกษาทุกระดับอย่างหลากหลาย จังหวัดร้อยเอ็ดมีประชากรมากเป็นลำดับที่ 8 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นลำดับที่ 13 ของประเทศ ในเชิงพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ดมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นลำดับที่ 10 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นลำดับที่ 23 ของประเทศ มีทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นดินแดนที่มีชื่อเสียงในการผลิตข้าวหอมมะลิ คุณภาพดีที่สุดในโลก ในนามของจังหวัดร้อยเอ็ด ต้องขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มอบความไว้วางใจให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29,30 ,31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566 และขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนในการจัดงานในครั้งนี้

ด้าน นายเจริญ สิทธิ์ประภากุล รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมให้การสนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมในครั้งนี้ ทั่วทุกมุมเมืองของจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้พี่น้องประชาชนและผู้ที่สัญจรผ่านจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เห็นเป็นประจักษ์ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการจัดการแข่งขัน และพวกเราทุกคนพร้อมแล้วในการเป็นเจ้าภาพที่ดี

ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดได้เตรียมความพร้อมให้การต้อนรับคณะนักเรียน ครู และบุคคลากรที่จะเข้ามาร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในส่วนของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้เตรียมสถานที่ในพิธีเปิดงานเป็นลาน “สาเกตนคร” หน้าหอโหวด บึงพลาญชัย ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด จัดเตรียมโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลให้เป็นที่พักสำหรับนักเรียน ที่มาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ทั้งนี้ ได้จัดสถานที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานให้ประชาชนที่ผ่านไปมาในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับรู้รับทราบและร่วมกันต้อนรับแขกที่มาเยือนด้วยการเป็นเจ้าภาพที่ดี เตรียมอำนวยความสะดวกด้านการจัดการจราจรในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด เพื่ออำนวยการจราจรให้คล่องตัวและเกิดความปลอดภัยสูงสุด


ขณะเดียวกัน ดร.อัมพร พินะสา เลขา กพฐ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักพระราชปณิธาน ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่ทรงริเริ่มการจัดงานศิลปหัตถกรรม สืบสานถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง และสานต่อเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาที่มุ่งหวังให้การจัดงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียน เป็นเวทีให้นักเรียนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ผลสำเร็จของการจัดการศึกษาของครูผู้สอน การเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน โดยการจัดงานได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ และวิธีการจัดการแข่งขัน เพื่อสอดรับกับนโยบาย และบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 โดยกำหนดให้มีการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ โดยจัดงานระดับชาติใน 4 ภูมิภาค ทุกกิจกรรม ใน 4 ภูมิภาค จะได้รับเกียรติบัตรเป็นระดับชาติ ส่วนกรณีที่ต้องคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ จะเชิญผู้ได้รับรางวัลระดับชาติเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เฉพาะกิจกรรมที่ต้องคัดผู้แทนประเทศเป็นรายกิจกรรม

การแถลงข่าวในครั้งนี้ ทางจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เชิญศิลปินบ้านเกิดที่เป็นผลผลิตจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่หลายปีผ่านมา ธิเช่น เจมส์ จตุรงค์ ศิลปินนักร้องลูกทุ่ง ค่ายแกรมมี่โกลด์ , น้องตาต้า สุภาพร แปดแสนซาวด์ และน้องต้าร์ ตจว. เข้าร่วมโชว์ผลงานเพลงอีกด้วย

ซึ่งการจัดการแข่งขันระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 29,30,31มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566 โดยกำหนดพิธีเปิดงานในวันที่ 31 มกราคม 2566 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ หน้าหอโหวด ภายใต้คำขวัญ “หัตถกรรมศิลป์ล้ำสมัย เทคโนโลยีไทยล้ำหน้า สืบสานภูมิปัญญาไทยก้าวหน้าสู่สากล” และพิธีมอบธงศิลปหัตถกรรมนักเรียนให้กับจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะได้เป็นเจ้าภาพในครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ต่อไป