ขอนแก่น – เทศบาลเมืองชุมแพรับวัคซีนชิโนฟาร์มล็อตแรก 16ส.ค. เริ่มฉีด

ด่วน!!! วัคซีนชิโนฟาร์ม ล็อตแรกถึงเทศบาลเมืองชุมแพแล้ว มั่นใจ 16 ส.ค.นี้เป็นต้นไป ทุกคนที่ลงทะเบียน ได้ฉีดแน่นอน ใครได้ SMS เช็กคิวฉีดเลย

วันนี้ (11 ส.ค.64) นายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น นายณัฐภูมิ นนทสิริกุล ปลัดเทศบาลเมืองชุมแพ นายณัฐพล ดีบุญมี ณ ชุมแพ เลขานุการนายกเทศมนตรี นพ.จันทร์โท ศรีนา และ นพ.พศวีร์ เผ่าเสรี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ  ร่วมกันรับมอบวัคซีนชิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ล็อตแรกจำนวน 6,522 โดส เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจัดเก็บรักษาวัคซีนตามอุณหภูมิกำหนดไว้ที่โรงพยาบาลชุมแพ

นายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองชุมแพ ได้สั่งจองวัคซีนทางเลือกชิโนฟาร์มกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 30,000 โดส ขณะนี้ได้รับการยืนยันจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่สั่งจองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในล็อตแรกนี้ได้จัดส่งถึงเทศบาลเมืองชุมแพ เป็นที่เรียบร้อย จำนวน 6,522 โดส และเตรียมจัดส่งล็อตที่ 2 จำนวน 14,000 โดสและล็อตที่ 3 จำนวน 9,478 โดส ตามลำดับ ในล็อตแรกจะเริ่มฉีดให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ในวันที่ 16 ส.ค.64 เป็นต้นไป ล็อตที่ 2 เริ่มฉีดในวันที่ 23 ส.ค.64 เป็นต้นไป และล็อตที่ 3 จะเริ่มฉีดในวันที่ 2 ก.ย.64 เป็นต้นไป ส่วนการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ภายหลังจากฉีดล็อตที่ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะฉีดเข็มที่ 2 ให้กับผู้ที่ฉีดเข็มที่ 1 ในล็อตแรกทันทีต่อเนื่องกันไปจนครบจำนวน

สำหรับ วัคซีนชิโนฟาร์ม เป็นวัคซีนทางเลือกของเทศบาลเมืองชุมแพ ที่สั่งซื้อมาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 30,000 โดส เพื่อเสริมวัคซีนหลักของทางโรงพยาบาลชุมแพ ที่จัดฉีดให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด วัคซีนจำนวน 3 หมื่นโดสนี้ ถ้าฉีดให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ จะได้ 50% ของจำนวนประชากร และหากโรงพยาบาลชุมแพ ฉีดวัคซีนหลักในเขตเทศบาลได้ 30% จะทำให้ยอดผู้ฉีดวัคซีนของประชากรในเขตเทศบาลเป็นจำนวน 80% ของจำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ ซึ่งถือว่าเป็นการฉีควัคซีนที่สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในพื้นที่ได้อย่างดี