ขอนแก่น (ชมคลิป) เทศบาลนครขอนแก่น แถลง Khonkaen Soft Power Countdown 2023 “ชมเฮือนโบราณ ชิมอาหารในตํานาน สืบสานผ้าไทย”

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมงาน “Khonkaen Soft Power Countdown 2023 “ชมเฮือนโบราณ ชิมอาหารในตํานาน สืบสานผ้าไทย” พร้อมพิธี ทําบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคล

            22 ธ.ค. 65  ที่เฮือนโบราณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น, นายเสกสรร ศรีไพรวรรณ ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานขอนแก่น, พ.ต.ท.พิทักษ์เขต สิงห์พิทักษ์ รองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น, นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น, นายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา นายกสมาคมธุรกิจ การท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวการจัด กิจกรรม “Khonkaen Soft Power Countdown 2023 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 1 มกราคม 2566

                 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าว่า งาน Khonkaen Soft Power Countdown 2023 “ชมเฮือนโบราณ ชิมอาหารในตํานาน สืบสานผ้าไทย” เกิดจากความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดงาน ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดขอนแก่น, องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, เทศบาลนครขอนแก่น, พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น, วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น, สํานักพระพุทธศาสนา, ตํารวจภูธร ภาค 4, หอการค้าจังหวัดขอนแก่น, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น, สถานกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีน, สถานกงสุลสาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียตนาม, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, 24 องค์กรจีน, สมาคมชาวไทย เชื้อสายเวียดนาม, สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น, 8 องค์กรเศรษฐกิจ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น

โดยมีกิจกรรม “ช็อป ชิม ชม” ในส่วนของช็อป คือการคัดของดีของจังหวัดขอนแก่นมาจําหน่ายในงาน ชิม ร้านอาหารรสเด็ด อาหารตํานาน ชมการแสดงพื้นบ้านและความงดงามของผ้าไทย, กิจกรรมของดีเมืองขอนแก่น, กิจกรรมเทศกาล อาหารในตํานาน, กิจกรรมเวทีแสดงดนตรีและเสียง, กิจกรรมจําหน่ายสินค้าทั่วไป, กิจกรรมอุโมงค์น้ำมนต์, กิจกรรมการประกวดแต่งกายด้วยผ้าไทย, กิจกรรมออกร้านเพื่อเช่าชุดผ้าไทย และในค่ำคืน วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มาร่วมส่งท้ายปี รับมงคลรับปีใหม่ด้วยการเดินผ่านอุโมงค์น้ํามนต์ รวมไป ถึงการจัดกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 วันที่ 1 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เพื่อความเป็นสิริมงคล.