กาฬสินธุ์ (ชมคลิป) ผู้ว่าควงกงสุลจีนร่วมมอบถุงยังชีพของขวัญปีใหม่ชาวห้วยผึ้ง

 


ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาด รัฐวิสาหกิจ ให้บริการประชาชนที่กำลังประสบภัยหนาว พร้อมจัดโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ขณะที่กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น ร่วมมอบถุงยังชีพเป็นของขวัญปีใหม่บรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มเปราะบาง


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ที่โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ ต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการตรวจสุขภาพ พร้อมจัดโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีนายไพโรจน์ จิตรจักร นายอำเภอห้วยผึ้ง ผู้นำชุมชน ประชาชน รับบริการ นอกจากนี้ มร.เลี้ยว จุ้นหยุน (Liao Junyun) กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำ จ.ขอนแก่น ยังได้นำถุงยังชีพมามอบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกด้วย


โดยนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จากนั้นได้ร่วมกับ มร.เลี้ยว จุ้นหยุน (Liao Junyun) กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำ จ.ขอนแก่น และส่วนราชการ มอบถุงยังชีพ “จีนไทยมิใช่อื่นไกล” ของกุงสุลใหญ่ ถุงยังชีพของเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบพันธุ์ปลา และหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์ในที่ดิน เงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เปราะบาง และเดินชมบูธของส่วนราชการต่างๆ ที่ตั้งโต๊ะให้คำปรึกษาแก่ประชาชน เช่น ศูนย์ดำรงธรรม สำนักงานที่ดิน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานขนส่ง และสำนักงาน ปภ. เป็นต้น


จากนั้นนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ และคณะติดตามการให้บริการของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยมีนายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ นพ.ไพฑูรย์ อุไรชื่น ผอ.รพ.ห้วยผึ้ง และคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้บริการคำปรึกษา คำแนะนำ การรักษาสุขภาพ ซึ่งพบว่าประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ให้ความสนใจ เข้ารับบริการและตรวจคัดกรองเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเข้าสู่ฤดูหนาว และสภาพร่างกายกำลังได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น
ขณะที่ มร.เลี้ยว จุ้นหยุน (Liao Junyun) กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า จากสัมพันธไมตรีระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนมีมายาวนาน ทั้งนี้ด้วยมิตรภาพที่ดีต่อกัน ที่ผ่านมาได้ให้ความช่วยเหลือกันหลายๆด้าน โดยเฉพาะช่วงนี้ที่รัฐบาลจีนซึ่งเป็นประเทศผู้นำด้านการพัฒนา มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อประชากรมิตรประเทศ ในกลุ่มเปราะบาง ฐานะยากจน ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะค่าครองชีพ

กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำ จ.ขอนแก่น จึงได้มอบหมายให้ตนพร้อมคณะ นำถุงยังชีพมามอบให้กับพี่น้องประชาชนชาว ต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผึ้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านภาระค่าใช้จ่าย ที่ถือเป็นสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความยากจน และเป็นของขวัญปีใหม่ ซึ่งในโอกาสข้างหน้าก็จะดำเนินการร่วมกับส่วนราชการ เข้าเยี่ยมครอบครัวยากจน นำถุงยังชีพหรือสิ่งของอื่นๆ จัดมอบให้ชาว จ.กาฬสินธุ์และประชาชนชาวไทยตามความเหมาะสมต่อไป