ศรีสะเกษ – ร.13 พัน.2 มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับประชาชนในพื้นที่ กันทรลักษ์

กองพันทหารราบที่ 12 (ร.13 พัน.2) จัดกิจกรรม ชป.หมอเดินเท้าเข้าพบปะตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมมอบยาเวชภัณฑ์ และมอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดชุดปฏิบัติการหมอเดินเท้า ดำเนินการลงพื้นที่ให้บริการทางการแพทย์โดยการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งแจกจ่ายหน้ากากอนามัย, ยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงให้คำแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นบ้านโศกขามป้อม ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่หน่วย ออกปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม พร้อมทั้งมอบผ้าห่มกันหนาว ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวให้กับประชาชน ที่จะต้องจัดซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาวในห้วงฤดูหนาวนี้ เพื่อแทนความห่วงใยจากกองทัพบก และใช้สำหรับห่มกันหนาว เนื่องจากประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ซึ่งพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ มีสภาพอากาศที่เย็นลง


จากการที่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว ทำให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ มีความรู้สึกดีใจ และรู้สึกอบอุ่นใจที่หน่วยทหารได้เข้ามาจัดกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ต่อส่วนรวมในครั้งนี้


ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13