เลย (ชมคลิป) รองผู้ว่าฯเปิดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ไทย – อินเดียฉลองครบ 75 ปี

 


ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่หอประชุมโรงเรียนศรีสงครามวิทยา และศูนย์ศิลป์สิรินธร อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ไทย – อินเดีย (75th Anniversary : A Portrait of Indo – Thai Friendship)มีผู้แทนเอกอัคราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย, ผู้แทนอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและอัฟริกัน กระทรวงต่างประเทศ, ศิลปินไทย – อินเดีย, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีสงครามวิทยาและแขกผู้มีเกียรติ


นายจักรพงศ์ แถลงกัณฑ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยากล่าวว่า โรงเรียนศรีสงครามวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู มีนักเรียนจำนวน 3,131 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 187 คน เอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ ศิลปะเด่นความโดดเด่นและงดงามด้านศิลปะอันลือเลื่องไปทั่วโลก


นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่า นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย
ไทย – อินเดีย (75th Anniversary : A Portrait of Indo – Thai Friendship) เพื่อฉลองวาระครบรอบ75 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศอินเดีย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศ นับเป็นโอกาสอันดีที่ได้มาร่วมชื่นชมผลงานศิลปะที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณค่าที่จัดแสดงไว้ เป็นความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีการสร้างสรรค์ผลงานสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง สร้างประโยชน์และคุณค่าต่อวงการศิลปะระดับภูมิภาคและระดับชาติ ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานศิลปกรรมสู่ระดับสากล


จังหวัดเลยถือเป็นสถานที่สำคัญด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นภูกระดึง ภูเรือ เชียงคาน ด่านซ้ายแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเข้ามานับหลายล้านคน กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งของจังหวัดที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมศิลปะ โดยเฉพาะผีตาโขนที่เป็นประเพณีประจำจังหวัดที่จัดขึ้นทุกปี


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย