(ชมคลิป)ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ตรวจติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมรวมพลคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารภาคเอกชนและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมในพิธี ณ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ หนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู


นายสุทธิพงษ์ฯปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่าสตรีไทยเป็นเสมือนเสาหลักที่รับผิดชอบในการดูแลสมาชิกในครอบครัว โอบเอื้อชีวิตความเป็นอยู่ของบุตรหลาน ซึ่งรัฐบาลมุ่งหวังและฝากความหวังไว้กับสตรีไทยทุกคน จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนให้พวกเราที่เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนำไปลงทุนประกอบสัมมาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ที่จะเลี้ยงดูครอบครัว พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู