ศรีสะเกษ-รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ เปิดค่ายเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด

รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ เปิดค่ายเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด สร้างค่านิยม “โตไปไม่โกง” เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างค่านิยมเพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด (โตไปไม่โกง) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมี น.ส.สุทิตา ชูเลิศ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเด็กและเยาวชนให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


น.ส.สุทิตา กล่าวว่า สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นองค์กรด้านเด็กและเยาวชนเกิดขึ้น จาก พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 โดยมีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนพัฒนาเด็กและเยาวชน ในการจัดกิจกรรม โครงการต่างๆ รวมถึงสร้างค่านิยมเพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อตอบสนองกับ SDGs เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้กระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะดูแลปัญหาและส่งเสริมสิ่งดีๆให้กับชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่จะโตขึ้นเป็นกำลังพลของชาติบ้านเมือง


ดังนั้นสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดทำโครงการสร้างค่านิยมเพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด (โตไปไม่โกง) เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก สร้างค่านิยมและทัศนคติที่ถูกต้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในสังคม อย่างเป็นรูปธรรมโดยเริ่มจากจุดเล็ก ๆ อย่างกลุ่มเด็กและเยาวชน แล้วจึงค่อยๆ ขยายเข้าสู่สังคมในวงกว้างในที่สุด ซึ่งจะทำให้สังคมไทยมีเสถียรภาพความมั่นคง สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืนต่อไป.

 

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน