พ่อเมืองศรีสะเกษ เชิญชวน นทท.-ปชช. ร่วมกิจกรรม “นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง”

พ่อเมืองศรีสะเกษ เชิญชวน นทท.-ปชช. ร่วมกิจกรรม “นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ทุกเช้าวันอังคาร ที่เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ
เมื่อวันที่ 22 ก.ย. ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายสำรวจ เกษกุล นายสมชัย คล้ายทับทิม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ พล.ต.ต.สันติ เหล่าประทาย ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ น.ส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


นายวัฒนา กล่าวว่า ในทุกวันอังคารของสัปดาห์ ได้กำหนดให้มีดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งใช้วัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป การจัดบูธจำหน่ายสินค้าอาหารและ OTOP จังหวัดศรีสะเกษ จากกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มผู้ผลิตผ้าแส่ว ผ้าทอมือ ผ้าพื้นเมือง อาหารพื้นถิ่น และผลิตภัณฑ์กาแฟศรีสะเกษ โดยมีศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ


ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง ส่งเสริมให้เป็นเอกลักษณ์แบบไทยไทยร่วมกันทำบุญตักบาตร สืบสานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง เพื่อช่วยส่งเสริมชาวบ้านให้มีรายได้จากการได้ขายผ้าไหมและผ้าทอมือ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และเจริญเติบโตของเศรษฐกิจฐานราก เพราะทุกคนที่มางานจะแต่งกายสวยงาม และมีรางวัลสำหรับผู้ที่แต่งกายชุดไทยได้สวยงาม แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง รวมถึงภาชนะที่ใช้ในการตักบาตรเป็นตะกร้าด้วย
และในโอกาสนี้ ได้มอบใบประกาศเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองสวยงาม โดยการเลือกใช้วัสดุทำจากธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 06.00-08.30 น.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน