หนองบัวลำภู(ชมคลิป)เชิดชูเกียรติสุดยอด 32 ขุนพล คนหัวใจเพชรเลิกเหล้าตลอดชีวิต

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าฯจัดเวทียกย่องเชิดชูเกียรติสุดยอด 32 ขุนพล คนหัวใจเพชรเลิกเหล้าตลอดชีวิต ฉลองชัย 60 ขุนพลคนหัวใจหินงดเหล้าครบพรรษาของจังหวัดหนองบัวลำภู

วันนี้(28 พย.63) นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รอง ผวจ.หนองบัวลำภู เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติสุดยอด 32ขุนพลคนหัวใจเพชรเลิกเหล้าตลอดชีวิต และฉลองชัย 60 ขุนพลคนหัวใจหินงดเหล้าครบพรรษา พร้อมให้กำลังใจ 92 ขุนพลที่เอาชนะใจตนเองได้ตลอดชีวิตที่ผ่านมา โดยมี นางสาวพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคมสื่อสารมวลชนหนองบัวลำภู นางวิริยา แก่นปัดชา ผู้ประสาน
งานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู(สคล.หนองบัวลำภู) และสุดยอด 92 ขุนพลเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมศรีสังวาล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดหนองบัวลำภู

นางวิริยา แก่นปัดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู(สคล.หนองบัวลำภู) กล่าวกิจกรรมในวันนี้เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดเวทีเชิดชูเกียรติให้กับคนหัวใจเพชรที่เลิกเหล้าตลอดชีวิต และร่วมฉลองชัยคนหัวใจหินงดเหล้าครบพรรษา พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติยกย่องชื่นชมคนหัวใจเพชรเลิกเหล้าตลอดชีวิตและมอบเกียรติบัตรแก่คนหัวใจหินงดเหล้าครบพรรษา ประจำปี 2563 ของจังหวัดหนองบัวลำภู

โดยศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู(สคล.หนองบัวลำภู) และภาคีเครือข่าย ได้จัดให้มี ” พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนนโยบายงดเหล้าเข้าพรรษาหนุนเสริมงานบุญประเพณีปลอดเหล้าต้าน Covid -19 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 โดยสาระสำคัญในบันทึกข้อตกลงที่สำคัญคือให้แต่ละ อำเภอจัดกิกรรมงดเหล้าเข้าพรรษในพื้นที่ พร้อมเก็บข้อมูล รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คนงดหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ต่อยอดการส่งเสริมสัมมาชีพคนเลิกเหล้า ส่งเสริมให้เกิดงานบุญประเพณีปลอดเหล้าระดับชุมชนภายไต้สถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

นางวิริยาฯกล่าวต่อว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผู้ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ซึ่งนอกจากจะเป็นบุคคลต้นแบบแล้ว ยังมีผู้มีสามารถขับเคลื่อนงานแบบจิตอาสาพิสูจน์แล้วว่าเป็นผู้มีคุณูปการในหมู่บ้าน ชุมชนและหน่วยงานเป็นอย่างดีแก่ต้นสังกัด ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู(สคล.หนองบัวลำภู) จึงจัดเวทีเชิดชูเกียรติให้กับคนหัวใจเพชรที่ได้เลิกเหล้าตลอดชีวิต และร่วมฉลองชัยคนหัวใจหินงดเหล้าครบพรรษา โดยในปีนี้ สคล.หนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้แต่ละอำเภอเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบทั้ง 2 ประเภท เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ โดยมีคนหัวใจหินที่งดเหล้าครบ 1 พรรษา จำนวน 60 คน และ คนหัวใจเพชรเลิกเหล้าตลอดชีวิต จำนวน 32 คน ที่เป็นบุคคลต้นแบบของจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2563

ในขณะเดียวกัน นายวุฒิพงษ์ นิลนามะ นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง และ นิวัชชัย จิตราช หรือ นักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังชาวอำเภอโนนสัง เจ้าของผลงานเพลงหนองบัวลำภู ซึ่งทั้ง 2 คนเป็นคนหัวใจเพชรในจำนวน 30 คน ได้กล่าวความรู้สึกภายหลังได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมกล่าวเชิญชวนให้ผู้ที่ต้องการจะงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ต้องเอาชนะใจตนเอง หากทำได้จะนำมาซึ่งความมั่นคงในชีวิต ทำให้สุขภาพทางกายและจิตใจเข้มแข็ง รวมถึงจะเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องนับถือในทุกสังคมต่อไป
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู