อุดรธานี – ร.13 พัน.1 จำหน่ายผลผลิตจากโครงการทหารพันธ์ุดี เพื่อรวมรายได้นำส่งสภากาชาดไทย 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดเจ้าหน้าที่โครงการทหารพันธ์ุดีเก็บผลผลิตผักปลอดสารพิษจากโครงการทหารพันธุ์ดี และโครงการบ้านนี้รัก ปลูกผักกินเองของหน่วย โดยได้นำผลผลิตจากโครงการฯไปออกร้านจำหน่ายให้กับประชาชน ประกอบด้วย กะเพรา ถั่วฝักยาว มะเขือ บวบ ผักบุ้ง มะเขือเทศ กล้วย และผักสวนครัวชนิดอื่นๆ อีกมากมาย นำไปจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้า “Ramasun Organics” ณ บริเวณหน้าค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายส่งบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2565 จากการดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวทำให้ประชาชนที่สัญจรไป – มา ที่ได้เข้ามารับบริการ มีความรู้สึกดีใจ ที่หน่วยทหารได้นำผลผลิตผักปลอดสารพิษมาจัดจำหน่ายราคาถูกในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว   ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13