เลย- ผบ.มทบ.28 นำกำลังพลภายในค่ายศรีสองรักและประชาชนร่วมจิตอาสาปลูกต้นไม้ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ผบ.มทบ.28 นำกำลังพลภายในค่ายศรีสองรักและประชาชนร่วมจิตอาสาปลูกต้นไม้ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ที่ค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่รายงานว่า พลตรี ปริชญ์ สุคันธศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 5 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ทรงทุ่มเทพระวรกาย และพระสติปัญญา คิดค้นโครงการในพระราชดำริ หลายพันโครงการ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และปวงชนชาวไทย เสมอมา

โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีกำลังพลและสมาชิกแม่บ้านทหารบกของหน่วยต่างๆ ภายในค่ายศรีสองรัก ประกอบไปด้วย มณฑลทหารบกที่ 28 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 และกรมทหารพรานที่ 21 รวมถึงประชาชนบริเวณรอบค่ายศรีสองรักเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน โดยการปลูกพันธุ์ไม้จำนวน 999 ต้น ประกอบด้วย ต้นยางนา ต้นตะเคียน ต้นรวงผึ้ง ตะแบก ณ สวนสุขภาพค่ายศรีสองรัก จ.เลย บริเวณพื้นที่บ่อทางขึ้นสนามยิงยิงปืนทราบระยะ ค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย


สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำที่รกร้าง ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนประชาชนบริเวณรอบค่ายศรีสองรัก ในบริเวณเนื้อที่ 18 ไร่ โดยจะพัฒนาถนนโดยรอบอ่างเก็บน้ำให้เป็นลู่วิ่งออกกำลังกายระยะทาง 700 เมตร เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจะได้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม นอกจากนี้ บริเวณส่วนของอ่างเก็บน้ำ ยังได้เปิดโอกาสให้กำลังพลเลี้ยงปลา เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพกำลังพลผู้มีรายได้น้อยให้ใช้เวลาว่างหลังเวลาราชการสร้างรายได้เสริม อันเป็นการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิต และสร้างคุณค่าอย่างแท้จริง

ภาพ /ข่าว : นายพรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร