หนองคาย(ชมคลิป) ชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว

ชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ที่มองว่าธรรมดาแต่มากด้วยคุณค่า ได้เรียนรู้วิถีชาวนาไทยในอดีต มีผู้ปกครองนำบุตรหลาน อายุ 4- 12 ปี เข้าร่วม


ฤดูนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลิตทางการเกษตร ของเกษตรกร เช่นเดียวกับบ้านทุ่งศิลป์ครูแดง หมู่ 3 ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ซึ่งเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ได้มีกิจกรรม ค่ายศิลปะการเกี่ยวข้าว ตามวิถีชาวนา ร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อเป็นการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวที่มีเสน่ห์แบบชาวนาดั้งเดิม ให้กับคนรุ่นใหม่ เยาวชน คนในชุมชน หลังจากนำเด็กทำกิจกิจกรรมดำนาในฤดูดำนาที่ผ่านมา โดยมีนายนวน โทบุตร นายอำเภอท่าบ่อ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม

โดยมีนายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือครูแดงบ้านศิลป์ไทย ประธานชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย จัดกิจกรรมขึ้นเป็นครั้งที่ 69 ตอน แขกเกี่ยวข้าวตามวิถีชาวนาโบราณ โดยผู้เข้าร่วมสนใจเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเกี่ยวข้าว พิธีเกี่ยวแรก เพื่อเป็นการขอขมาพระแม่โพสพ ก่อนการลงแขกเกี่ยวข้าว ต่อด้วยการนวดข้าว ฟาดข้าว ซึ่งเป็นกระบวนการก่อนที่จะเป็นข้าวสารอย่างที่เราได้รับประทานกันในชีวิตประจำวัน


ครูแดงบ้านศิลป์ไทย กล่าวว่า ตนได้พัฒนาแปลงนาสาธิตซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของบ้านทุ่งศิลป์ครูแดง บนพื้นที่ 9 ไร่เศษ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และเป็นพื้นที่สันทนาการในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บนพื้นฐานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่การสอนศิลปะให้กับเด็กๆ ที่มาเข้าค่าย และบ้านทุ่งศิลป์ครูแดงยังเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบระดับอำเภอ


การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะนำเด็กๆ เรียนรู้วิถีชาวนา เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้สัมผัสกับบรรยากาศในท้องทุ่งนา และบูรณาการศิลปะเข้าด้วยกัน ยังเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่น พร้อมศึกษาวิถีชีวิตเกษตรกรในการทำนาเกี่ยวข้าว เด็กและผู้ปกครองยังได้เรียนรู้การนำข้าวที่ได้ มาทำข้าวหลาม รวมถึงเรียนรู้วิธีการหาปลาด้วยอุปกรณ์จับปลา เข่น ทอดแห และยกสะดุ้ง (ยกยอ) บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ทั้งผู้ปกครองและเด็กๆ โดยมีผู้ปกครองได้นำบุตรหลานอายุ 4- 12 ปี เข้าร่วมกิจกรรม

:ภาพ-ข่าว พันธลภ(ฤาษีลภ) แสงทอง-อภิชาติ จังหวัดหนองคาย