อุดรธานี – ร.13 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) 

 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหาราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 24 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) 5 ธันวาคม 2565 ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติดชุมชนค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อราษฎรและประเทศชาติ โดยได้เข้าทำความสะอาด พัฒนาบริเวณเขตสุขาภิบาล อาคารบ้านพัก, ล้างคลองระบายน้ำ, ถางหญ้า และตัดหญ้า รวมถึงพื้นที่บริเวณโดยรอบ ซึ่งทำให้มีความสะอาดและมีทัศนียภาพที่สวยงามมากยิ่งขึ้น


จากการที่กรมทหารราบที่ 13 ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) อย่างหาที่สุดมิได้ รวมถึงทำให้พื้นที่ที่ได้ดำเนินการพัฒนา มีทัศนียภาพที่สวยงามมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13