หลวงปู่ทองดำ โอภาโส สายอาคมแท้แห่งเมืองดอกบัว

ประวัติโดยย่อ หลวงปู่ทองดำ โอภาโส แรกเริ่มตอนที่หลวงปู่ทองดำเป็นฆราวาสได้ข้ามฝั่งไปอยู่ประเทศลาวไปทำยาสมุนไพรช่วยรักษาคนบางครั้งเขาไม่มีเงินจ่ายค่ายาหลวงปู่ทองดำจะขอเอาวิชาตำราของฝั่งลาวมาเป็นค่าตอบแทนหลวงปู่เงิน ท่านชอบศึกษามาตั้งแต่เป็นฆารวาสแล้วและเมื่อครั้งได้มาบวชที่วัดอรุณธรารามเมื่อปี 2540 บวชที่วัดญาท่านดม และได้ศึกษาวิชากับญาท่านดมเจ้าอาวาทวัดอรุณธรารามซึ่งญาท่านดมเรียนวิชาสายสำเด็จลุน ได้วิชามาหลายอย่างจนถึงสายอาคมมนต์ดำพอเรียนจนหมด จึงได้ย้ายมาอยู่กับหลวงปู่จันทร์หอม มาได้วิชากับหลวงปู่จันทร์หอมอีกหลายอย่างช่วงนั้นลูกศิษย์ของหลวงปู่ดมและหลวงปู่จันทร์หอมในยุคนั้นคือ ,หลวงปู่เม็ก (เรียนกับหลวงปู่ดม),หลวงปู่แก้ว(เรียนกับหลวงปู่จันทร์หอม) ,ส่วนหลวงปู่ทองดำ (เรียนกับหลวงปู่ดมและหลวงปู่จันทร์หอม)
หลวงปู่ทองดำท่านขยันหมั่นเพียรศึกษาวิชากับญาท่านดมสายสำเร็จลุนที่ไปเรียนวิชามาจากลาวและเมื่อพอได้วิชาอาคมออกมาจากญาท่านดมบ้างแล้วก็เดินทางไปจังหวัดสกลนครได้ไปเป็นเจ้าอาวาทที่จังหวัดสกลนคร จนชาวบ้านโบกม่วง อ.เขมราฐไปนิมนต์กลับมาเป็นเจ้าอาวาทที่เดิมคือวัดบ้านโบกม่วงท่านและหลวงปู่แก้วได้เรียนวิชากับหลวงปู่จันทร์หอมจนถึงขั้นหลวงปู่จันทร์หอมไว้วางใจให้จารยันต์ตะกรุดแทน จากการที่ใช้ตำราครูบาอาจารย์บ่อยๆท่านจึงจำคาถาต่างๆได้เพราะความชำนาญ จากนั้นท่านได้นำตำราสำเร็จลุนมาคักลอกเอายันต์และคาถามาไว้ในสมุดและเรียบเรียงใหม่เพื่อให้คนรุ่นใหม่อ่านและเข้าใจได้ง่ายขึ้น จนถึงทำตะกรุดของตนเองมาไว้แจกชาวบ้านในระแวก นั้น เวลาชาวบ้านโดนสิ่งชั่วร้ายโดนของโดนผีเข้าจะมานิมนต์หลวงปู่ทองดำไปปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและไล่ผีให้เสมอหลวงปู่ทองดำ โอภาโส  (พระครูโอภาส โพธิวัฒน์) เดิมชื่อนายทองดำ การัตน์ บิดาชื่อนายหัด การัตน์
มารดาชื่อนางตั้ว การัตน์ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2481
อุปสมบทเมื่ออายุ 59 ปี วันที่ 19 มีนาคม 2540 ปัจจุบันอายุ 87 ปี 27 พรรษา สายอาคมแท้แห่งเมืองดอกบัว