วัดป่าโนนกุดหล่ม นำผู้ใจบุญแห่ร่วมบริจาคอุปกรณ์-เครื่องมือแพทย์ มอบแก่ รพ.ศรีสะเกษ


เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดป่าโนนกุดหล่ม บ้านโนนสังข์ ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมขบวนแห่อัญเชิญ ภาพหินแกะสลักพุทธประวัติ และรูปหินแกะสลักพระอรหันต์สาวก 8 พระองค์ จากนั้นได้ร่วมกับ พระครูจารุธรรมพิมล หรือ พระอาจารย์ราวี จารุธรรมโม เจ้าอาวาสวัดป่าโนนกุดหล่ม และศิษยานุศิษย์ร่วมกันบริจาคเงินสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจ และเครื่องฉีดยาอัตโนมัติ มอบให้กับโรงพยาบาลศรีสะเกษ โดยมี นางสว่างจิตร คณาคร รอง ผอ.รพ.ศรีสะเกษ (ฝ่ายบริหาร) เป็นผู้แทนรับมอบ และมี นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ร่วมพิธีด้วย
ทั้งนี้ พิธีดังกล่าว มีกิจกรรม ประกอบด้วย ขบวนแห่อัญเชิญ ภาพหินแกะสลักพุทธประวัติ 8 ภาพ ประกอบด้วย ภาพปางประสูติ ปางเสด็จออกบวช ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา ปางตรัสรู้ ปางแสดงปฐมเทศนา ปางแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ปางโปรดพุทธมารดา ปางเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน และรูปหินแกะสลักพระอรหันต์สาวก 8 พระองค์ ประกอบด้วย พระอัญญาโกณฑัญญะ พระมหากัสสปะ พระสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะ พระอุบาลี พระอานนท์ พระควัมปะติ และพระราหุล พร้อมด้วยภาพวาดปริศนาธรรม
โดยจัดขบวนแห่ไปรอบพื้นที่ตำบลโพนเขวา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้ที่เจ็บป่วย และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมที่วัดได้ ให้มีโอกาสได้พบเห็นภาพอันเป็นสิริมงคลในครั้งนี้ เมื่อได้ยกมือร่วมอนุโมทนาสาธุแล้วจะเป็นบุญอันยิ่งใหญ่แก่ชีวิตของท่านเหล่านั้น อัญเชิญมาประดิษฐานตั้งไว้ที่หน้าโรงมหรสพทางวิญญาณ และประดิษฐานตั้งไว้บนภูเขาจารุธรรมคีรีเจดีย์วิหาร ภายในบริเวณวัดป่าโนนกุดหล่ม พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมทำบุญใหญ่พิเศษด้วยการมอบเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ ดังกล่าวด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ //รายงาน