ขอนแก่น-กีฬา “ครอบครัวจีเทคเกมส์”ครั้งที่ 19


ผศ.ดร.เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพ ไทย – เยอรมัน (จีเทค) อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น จัดมหกรรมการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เทิดไท้องค์ราชัน ใต้ร่มพระบารมีรัชกาลที่ ๑๐ ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 (ครอบครัวจี-เทคเกมส์) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 มี คณะผู้บริหารแต่ละโรงเรียนให้เกียรติ เข้าร่วมพิธี บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2 พันคน