เปิดประวัติหลวงปู่เจียง มหามงฺคโล เกจิแห่งวัดโนนเรือ

ประวัติหลวงปู่เจียง มหามงฺคโล  นามเดิม นายเจียง พันวิลัย เกิดปี2468 ที่บ้านฮ่องขาด กิ่งอำเภอขุขันธ์ อ.ขุนขันธ์ จ.ศรีสะเกษ (ปัจจุบันอำเภอพยุห์) เป็นบุตรนายไพ-นางสี พันวิลัย มีพี่น้องร่วมท้อง4คน หลวงปู่เจียง มหามงฺคโล เป็นบุตรคนโต ด้านการศึกษา หลวงปู่เจียง มหามงฺคโล เรียนจบชั้น ป.4 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ พอเรียนจบหลวงปู่เจียง มหามงฺคโล ก็ช่วยพ่อแม่ ทำไร่ทำนาประกอบอาชีพสุจริต และช่วยพ่อแม่เลี้ยงดูน้องๆพออายุครบบวรหลวงปู่ได้บวช ครั้งแรกที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้1พรรษา และได้สึกออกมามีครอบครัว
ต่อมาพอหมดภาระทางครอบครัว หลวงปู่เจียงได้อุปสมบท ตอนอายุ 81 ปี เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2549 ณ วันทุ่งศรีนวล ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
พระอุปัชฌาย์ พระครูสารกิจ บริหารพระกรมวาจาจารย์ เจ้าอธิการสุทธี สุเมโธ พระอนุสาวนาจารย์ พระอธิการเวียงชัย วชิโร ได้รับฉายา มหามงฺคโล แปลว่า ผู้มีมหามงคลมากหลวงปู่เจียง มหามงฺคโล บวชและได้จำพรรษาอยู่ทีวัดโนนเรือ ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ตั้งแต่พรรษาเเรก ได้ช่วยชาวบ้านพัฒนาวัด และสร้างเสนาะภายในวัดด้วยอุปนิสัยท่าน พระเป็นพระที่มีเมตตาและเป็นพระนักพัฒนา จึงทำให้ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาท่านมาก ปี 2555 หลวงปู่เจียง มหามงฺคโล ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดโนนเรือ ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน