วันสัตนาคารำลึก ที่อำเภอธาตุพนม เกจิครูบาอาจารย์และประชาชนมากมายมาร่วมงานที่ยิ่งใหญ่ของอำเภอนครพนม เพื่อเป็นการรำลึกถึงองค์พญานาคทั้ง 7 ตน ที่ดูแลปกปักษ์รักษาองค์พระธาตุพนม

เนื่องจากเคยมีเหตุการณ์ประหลาด ในคืนวันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 11 พ.ศ.2500 ได้มีชาวบ้านที่อาศัยในชุมชนวัดพระธาตุพนม พบเห็นแสงประหลาดเป็นลำขนาดใหญ่เท่าต้นตาล แบ่งออกเป็น 7 สีพุ่งแหวกอากาศ จากทางด้านทิศเหนือ หายเข้าไปในองค์พระธาตุพนม สร้างความประหลาดใจแก่ชาวบ้านผู้ที่พบเห็น วันรุ่งขึ้นก็มีเหตุการณ์แปลกประหลาด เมื่อสามเณรในวัดถูกพญานาคประทับร่างทรง พร้อมบอกว่าเป็นพญานาคที่ลงมาดูแลรักษาองค์พระธาตุพนม มีทั้งหมด 7 ตน มีนามตามลำดับเป็นมงคลตามอริยทรัพย์อันประเสริฐ คือ 1.พญาสัทโทนาคราชเจ้า เป็นประธาน 2.พญาศีลวุฒินาโค 3.พญาหิริวุฒนาดโค 4.พญาโอตตัปปะวุฒนาโค 5.พญาสัจจะวุฒินาโค 6.พญาจาคะวุฒนาโค 7.พญาปัญญาเตชะวุฒนาโค ที่มีวิชาความรู้แตกต่างกัน ได้มาร่วมรักษาพระอุรังคธาตุ เนื่องจากเทพยดาที่รักษาองค์พระธาตุอยู่ก่อน มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม อวดอ้าง กินสินบนและเครื่องเซ่นบวงสรวง ทำให้เกิดเสื่อมศรัทธา จึงต้องลงมาดูแล ไม่ให้เกิดมลทิน พร้อมได้โปรดแสดงธรรม เมตตาช่วยเหลือชาวบ้าน ใครที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน เจ็บป่วย มาขอความช่วยเหลือ