หนองคาย (ชมคลิป) วิถีชาวสวนเกษตรกรปลูกพุทรา 3 รส บนเกาะดอนกลางแม่น้ำโขง โอดราคาตกต่ำ

วิถีชาวสวนเกษตรกรปลูกพุทรา 3 รส บนเกาะดอนกลางแม่น้ำโขง โอดราคาตกต่ำ จากพิษภ้ยแล้ง ฝนตกซ้ำ ผลผลิตออกมาไม่สวย
วันที่ 1 ธ.ค. 2566 ที่ บริเวณท่าน้ำริมฝั่งแม่น้ำโขง บ้านท่ามะเฟือง หมู่ 5 ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เกษตรกรชาวสวนพุทรา 3 รส ได้ลำเลียงผลผลิต ที่ปลูกบนเกาะดอนต่ำ ดอนแตง ซึ่งเป็นเกาะดอนกลางแม่น้ำโขง ลงเรือมาขึ้นฝั่งเพื่อคัดแยกขนาดและคุณภาพของพุทรา ก่อนบรรจุถุง ๆ ละ 10 กิโลกรัม เพื่อส่งขายให้พ่อค้า-แม่ค้าที่จะมารับซื้อ บางส่วนจะส่งขายให้กับโรงงานผลไม้ดอง ในราคาถุงละ 70 บาท อีกส่วนส่งที่ตลาดไท และจังหวัดราชบุรี ในราคาถุงละ 80 บาท พุทรา 3 รส จะมีรสชาติเปรี้ยว หวาน กรอบ อร่อย
น.ส.สุชาดา โคติเวช ผู้ใหญ่บ้านท่ามะเฟือง หมู่ 5 ต.โพนสา กล่าวว่า ราคาพุทราปีนี้ อยู่ที่ 70-80 บาท/ถุง ซึ่งหากส่งขายตลาด ราคา 80 บาท/ถุง ส่งขายให้กับโรงงานผลไม้ดอง ราคา 70 บาท/ถุง ส่วนพ่อค้าคนกลางจะรับซื้อใน ราคา 70 บาท/ถุง ซึ่งพุทราปีนี้มีผลผลิตออกมาไม่มากเหมือนปีก่อนๆ เพราะเจอปัญหาภัยแล้ง แล้วมาเจอฝนซ้ำอีก และก็มาแล้งอีกรอบ ทำให้พุทรามีผิวไม่สวยงาม ทำให้ราคาตกต่ำกว่าปีที่ผ่านมาคือ จาก ราคา 120-150 บาท /ถุงละ 10 กก.
เกาะดอนต่ำ ดอนแตง จะมีพื้นที่ประมาณ 2,000 กว่าไร่ ซึ่งเป็นเกาะกลางแม่น้ำโขงของประเทศไทย เกษตรกรชาวบ้านท่ามะเฟือง จะปลูกพืชผลไว้หลายอย่าง เช่น พริก มะเขือ ข้าวโพด และพุทรา ที่เป็นพืชหลักในการปลูกบนเกาะ วันนี้มีแม่ค้ามารับซื้อถึง 8-9 ตัน ตกตันละ 7,000 บาท เกษตรกรจะมีรายได้กว่า 60,000 – 70,000 บาท / รอบเก็บผลผลิต โดยหนึ่งสัปดาห์จะเก็บอยู่ 2 รอบ หากผลผลิตออกมาก จะเก็บขายได้ 3 รอบ/สัปดาห์

นายพันธลภ แสงทอง-นายอภิชาติ แสงรุ่ง จังหวัดหนองคาย