(ชมคลิป) มรภ.เลย จัดเดิน-วิ่งการกุศล ฉลองครบรอบ 50 ปี หาทุนการศึกษา สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา


ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อเวลา 05.30 น. วันที่ 2 พ.ย. 66 ที่หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย รศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (LRU 50th Anniversary Running)พร้อมปล่อยตัวนักวิ่งในระยะ 10 กิโลเมตร และระยะ 5 กิโลเมตร โดยมี ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และนักวิ่ง ร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้การแข่งขันออกเป็น 2 ระยะ มีระยะ 5 กิโลเมตร และระยะ 10 กิโลเมตร จำนวน 6 รุ่นอายุ รุ่นอายุไม่เกิน 24 ปี รุ่นอายุ 25-34 ปี 35-44 ปี 45-54 ปี 55-64 ปี และรุ่นอายุ 65 ปีขึ้นไป พร้อมถ้วยรางวัล Overall สำหรับนักวิ่งคนแรกที่เข้าเส้นชัย ชายและหญิง


กิจกรรมในครั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดขึ้นเพื่อร่วมกันภาคภูมิใจในโอกาสครอบรอบ 50 ปี นับแต่การก่อตั้ง วิทยาลัยครูเลย สถาบันราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อีกทั้ง ยังเป็นการจัดหาทุนการศึกษาและสร้างโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รวมถึง ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และสร้างความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างศิษย์เก่า ตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
นอกจากนี้ พล.ต.พุทธิวัฒน์ สิริพงศ์พล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 มอบหมายให้
พอ.ประเสริฐ สิงขรเขียว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 พร้อมด้วย พญ.นภาพร สิงขรเขียว รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 28 นำกำลังพลและครอบครัวของมณฑลทหารบกที่ 28 ร่วมเดิน-วิ่งการกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย สถาบันอุดมศึกษา ที่ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสนับสนุนมณฑลทหารบกที่ 28 ในการพัฒนากำลังพล พร้อมทั้งร่วมกับหน่วยในการช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่กำลังพลอีกด้วย


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย