ขอนแก่น (ชมคลิป) ชป.ขอนแก่น ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม 22 เครื่อง ระบายน้ำจากเขตเมืองขอนแก่น-รับพายุ “โนรู”

โครงการชลประทานขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มอีก 22 เครื่อง เป็น 40 เครื่อง บริเวณประตูระบายน้ำ D8 เพื่อเร่งสูบน้ำจากห้วยพระคือ ที่รับน้ำจากเขตเมืองขอนแก่น ให้ลงสู่แม่น้ำชี ป้องกันความเสียหายเขตเศรษฐกิจชั้นในและเตรียมพร้อมรับมือมวลน้ำจากอิทธิพลของพายุโนรู

              เมื่อเวลา  14.00 น. วันที่ 28 กันยายน 2565 นายยุทธนา  กองถวิล  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 ลงพื้นที่ติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณประตูระบายน้ำ D8 ห้วยพระคือ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในเขตเมืองขอนแก่น ให้ไหลลงสู่แม่น้ำชีโดยเร็ว หลังจากเมื่อวันที่ 25 ก.ย.65 ที่ผ่านมา ได้เกิดฝนตกในเขตชุมชนเมืองขอนแก่น และเกิดน้ำท่วมในเขตชุมชนลุ่มต่ำ บริเวณถนนริมบึงหนองโคตร เทศบาลบ้านเป็ด ลำคลองยาวหน้าโรงพยาบาลขอนแก่นราม และบริเวณถนนมะลิวัลย์ ซึ่งปัจจุบันระดับน้ำได้ลดลงแล้วสามารถสัญจรไปมาได้ ส่วนที่โรงเรียนศึกษาคนตาบอด ปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ก็ต้องเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากพายุไต้ฝุ่น “โนรู” จะส่งผลทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง

นายยุทธนา กล่าวว่า ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 1 แห่ง คือเขื่อนอุบลรัตน์ ที่มีปริมาณความจุเก็บกัก 2,431.30 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบัน (28 ก.ย. 65) มีปริมาณน้ำ 2,064.41 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 84.91 ของความจุเก็บกัก น้ำไหลเข้า 88.18 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 25 ล้าน ลบ.ม. ยังมีพื้นที่สามารถรับน้ำได้อีก 366.89 ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำขนาดกลางจำนวน 14 แห่ง ความจุเก็บกักรวม 105.877 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 134.061 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 126.62 ของความจุเก็บกัก สภาพน้ำท่าในแม่น้ำชี มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับฝนที่ตกหนักในพื้นที่และมวลน้ำที่จะไหลมาสมทบจากจังหวัดชัยภูมิ ส่งผลให้น้ำในแม่น้ำชีเอ่อล้นตลิ่งที่ลุ่มต่ำ ซึ่งโครงการชลประทานขอนแก่นได้ออกประกาศแจ้งเตือนและติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

            นายยุทธนา กล่าวอีกว่า การเตรียมความพร้อมรับมือพายุไต้ฝุ่น “โนรู” โครงการชลประทานขอนแก่น ได้บริหารจัดการน้ำตามมาตรการของกรมชลประทาน โดยได้ตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำ และตรวจสอบความพร้อมอาคารชลประทานทุกแห่ง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เร่งกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำในอ่างเก็บน้ำ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นได้นำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งไว้บริเวณจุดเสี่ยงอุทกภัยซ้ำซากพร้อมเร่งสูบระบายน้ำทั้ง 6 จุด น้ำที่ท่วมขังในเทศบาลนครขอนแก่นจะไหลไปลงที่ประตูระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ขณะนี้ได้เดินเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ ปตร.D8 จำนวน 18 เครื่อง และกำลังดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพิ่มอีก 22 เครื่อง เป็นเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 9 เครื่อง และขนาด 12 นิ้วอีก 13 เครื่อง เพื่อเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขังอยู่ในเมืองขอนแก่น ให้ไหลลงลำน้ำพอง และแม่น้ำชีได้เร็วขึ้น

ควบคู่ไปกับการเร่งบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำชีโดยการแขวนบานระบายน้ำเขื่อนในแม่น้ำชีทั้ง 6 เขื่อนให้พ้นน้ำ เดินเครื่องสูบน้ำเครื่องขนาดใหญ่ สถานีสูบป้องกันน้ำท่วม 73 เครื่อง ตลอดแนวแม่น้ำชี  ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำชี จำนวน 45 ชุด ที่เขื่อนร้อยเอ็ด และสะพานค้อเหนือ-นางาม จ.ร้อยเอ็ด  โดยโครงการชลประทานขอนแก่น  ได้ติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิดตลอด 24 ชม. เตรียมแผนเผชิญเหตุ รับสถานการณ์ เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ เพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันที รวมถึงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ ให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อเตรียมพร้อมอพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน