ขอนแก่น (ชมคลิป) เขื่อนอุบลรัตน์เพิ่มการระบายสูงสุด 35 ล้านลูกบาศก์เมตร หลังมีน้ำไหลเข้าปริมาณมาก

 

            28 ก.ย. 65 นางธนิยา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยหลังได้มีการประชุมคณะกรรมลุ่มน้ำชีว่า ขณะนี้ระดับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ที่ใกล้เต็มความจุ  ทำให้วันนี้  มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อหารือเพิ่มการระบายน้ำเขื่อน จาก 25 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 35 ล้านลูกบาศก์เมตร ไม่เกิน 54ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อวัน เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับน้ำสูงเกินคันดินบ้านโนนสัง   เนื่องจากกังวลว่าจะส่งผลกระทบ กับบ้านเรือนประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอโนนสังข์ จังหวัดหนองบัวลำภู และมีการคาดการณ์ว่าหากพายุโนรูเข้ามา อาจทำให้มีน้ำจะยังไหลเข้าเขื่อน ในช่วง 7วันนับจากนี้ ไม่น้อยกว่า 825 ล้านลูกบาศก์เมตร

          ส่วนที่ประตูระบายน้ำ D8 ห้วยพระคือ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น ได้มีการเดินเครื่องสูบน้ำจำนวน 18 จาก 20 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากห้วยพระคือ ให้ไหลลงสู่แม่น้ำชีหลังจากที่น้ำที่ท่วมในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้ไหลลงสู่ห้วยพระคือ พร้อมทั้งได้นำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพิ่มอีกจำนวน 22 เครื่อง เพื่อจะได้เพิ่มการระบายน้ำจากกติจะสามารถระบายได้วันละ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นวันละ 7 ล้านลูกบาศก์เมตร