หนองบัวลำภู – เงินสะพัด งานแพรพรรณลุ่มภู สู่สากล 2022 “ของดีวิถีหนองบัวลำภู” ปิดยอดหลายแสนบาท

ศิวพรฯแม่เมืองลุ่มภู เปิดงานแพรพรรณลุ่มภู สู่สากล 2022 “ของดีวิถีหนองบัวลำภู” ลุ้นจับฉลากรางวัลจากการ“ชม ชอป ชิม แชะ แชร์ “ ยอดจำหน่ายหลังเปิดงานทะลุแสน


นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายเวียงชัย แก้วพินิจ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันเปิดงาน”เทศกาลอาหาร ของดีหนองบัวลำภู” (Nong Bua Lam Phu Food Festival) และงาน “แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล ๒๐๒๒” ของดีวิถีหนองบัวลำภู


ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสัมมาชีพ กลุ่มอาชีพสตรี และกลุ่มอาชีพอื่นๆ ได้มีช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และเยี่ยมชมบูธ ร้านค้า อาหาร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่มาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานฯ“ชม ชอป ชิม แชะ แชร์ “กำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 24 กันยายน 2565 ณ บริเวณลานวัฒนธรรม สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู


นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าการจัดงานในวันนี้ จังหวัดหนองบัวลำภู มีผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นผลผลิตจากภูมิปัญญาที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทำให้เกิดรายได้แก่ประชาชน จึงจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมด้านช่องทางการตลาดสำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งจังหวัดได้ให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตทั้ง ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสัมมาชีพ และกลุ่มอาชีพสตรี ได้มีโอกาสส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทำให้เกิดรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน


ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่าย ผู้ประกอบการ OTOP จำหน่ายเป็นสินค้าเด่นของจังหวัดหนองบัวลำภู ไม่ว่าจะเป็น ผ้าทอพื้นเมือง ที่มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้าย เสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าทอ และยังมีอาหาร อาทิเช่น ข้าวฮาง ข้าวกล้อง สินค้าแปรรูปจากข้าว และน้ำผึ้ง รวมทั้งของกินของใช้มากกว่า 100 รายการ โดยมียอดจำหน่ายวันเดียว ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทอผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ กลุ่มทอผ้าขอดไหมบ้านโพธิ์ค้ำ และกลุ่มรักษ์รักผ้าทอและ อ๊อด ส้มตำปลาย่าง ยอดจำหน่ายหลังเปิดงานรวมทั้งสิ้น 293,900 บาท และในขณะเดียวกันทุกวันมีการจับฉลากรางวัลให้กับผู้มาร่วม“ชม ชอป ชิม แชะ แชร์ “


ทีมข่าวอึสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู