อุดรธานี – พิธีเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความเสี่ยงพัฒนาการล่าช้าด้วยอาชาบำบัด ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 กรมทหารราบที่ 13 ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม , ส่วนราชการฯ ในพื้นที่ และโรงเรียนอนุบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความเสี่ยงพัฒนาการล่าช้าด้วยอาชาบำบัด ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยมี นางสาว ฉัตรฤดี ต.ศรีวงษ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งภายในกิจกรรมฯ ได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมสุขภาพจากโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมมาร่วมออกบูธส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้กับเด็กนักเรียน ณ โครงการอาชาบำบัด กรมทหารราบที่ 13 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการพัฒนาการที่ล่าช้า, เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์, จิตใจ และสังคม ให้กับเด็กที่มีอาการป่วยผิดปกติด้านพัฒนาการสมองและร่างกาย ด้วยการใช้ม้าทำกายภาพบำบัดรักษาความต้องการพิเศษ ให้มีความพร้อมที่จะอยู่ในสังคม จากการดำนเนินกิจกรรมฯ ดังกล่าวทำให้คณะครู, อาจารย์ และเด็กนักเรียน รวมถึงผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีความรู้สึกดีใจ และรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณหน่วยทหาร และหน่วยงานราชการในพื้นที่ฯ ที่ได้ให้การสนับสนุนและจัดกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ต่อส่วนรวมในครั้งนี้


ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13