ชัยภูมิ (ชมคลิป) ชาวบ้านโนนม่วง 10 กว่าครัวเรือนเดือดร้อนหนัก ไม่มีไฟฟ้าใช้และถนนเข้าออกก็แสนยากลำบาก

ชาวบ้านโนนม่วง 10 กว่าครัวเรือนเดือดร้อนหนัก ไม่มีไฟฟ้าใช้และถนนเข้าออกก็แสนยากลำบากทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลด้วย


ชาวบ้านโนนม่วง หมู่ 5 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ร้องสื่อมวลชนหลังไม่มีไฟฟ้าใช้มานานกว่า 30 ปี ร่วมทั้งถนนที่ใช้สัญจร เข้า-ออก ในหมู่บ้านระยะทาง เป็นหลุมเป็นบ่อพอถึงฤดูฝนจะสัญจรเข้าออกอย่างยากลำบากมากระยะทางกว่า 2 กม.ทำให้ประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนและเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง รวมทั้งพระวัดป่าคำจันทร์ศรัทธาธรรม ที่ตั้งอยู่ภายในชุมชนแห่งนี้ เคยประสบอุบัติเหตุ รถพาลื่นไถลในช่วงออก บิณฑบาตเช้า ต่อมาทุกปีในช่วงฤดูฝนพระภายในวัดดังกล่าว ไม่สามารถออกบิณฑบาตได้


นาย ยงค์ ประทัง อายุ 56 ปี บ้านเลขที่ 126 ชาวบ้านโนนม่วง หมู่ 5 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุม พลจังหวัดชัยภูมิ เล่าว่า ตนเข้ามาอยู่ที่นี่กว่า 30 ปีที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เคยรวมกลุ่มผู้ที่เดือดร้อนกว่า 10 ครัวเรือนเดินทางไปขอไฟฟ้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้งแต่ก็ไร้วี่แววทุกครั้ง ไปมา ล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาสำรวจ แต่ก็มีการผัดวันประกันพรุ่ง ทำให้การทำงานไม่คืบหน้า และก็เหมือนที่ผ่านๆมาจนถึงปัจจุบันนี้ ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้ใช้ไฟฟ้าเลย ตนต้องใช้เครื่องปั่นไฟมาตลอด รวมทั้งถนนที่สัญจรเข้าออกหมู่บ้านก็เป็นหลุมเป็นบ่อทั้งๆที่เป็นถนนในหมู่บ้าน พร้อมมีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่ภายในกว่า 300 ไร่ ต้องใช้ถนนเส้นนี้สัญจร ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาดตลอดปี แต่ไม่มีการพัฒนาให้ดีขึ้นจึงขอฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลความเดือดร้อนของประชาชนอย่างจริงจังด้วย

วิรัตน์ ดวงแก้ว จ.ชัยภูมิ