หนองบัวลำภู-สภาวัฒนธรรมฝึกทักษะเย็บกระเป๋าผ้าลายอัตลักษณ์ลุ่มภู ขับเคลื่อนวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเครือข่าย

สภาวัฒนธรรมฯหนองบัวลำภู ผุดไอเดียเก๋ ฝึกทักษะเย็บกระเป๋าผ้าลายอัตลักษณ์ลุ่มภู ขับเคลื่อนวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเครือข่ายทางวัฒนธรรม พร้อมกระเป๋าผ้าที่ตัดเย็บบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และกลุ่มเสี่ยงสู้วิกฤติโควิด-19

ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอนาวัง และโรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี จัดโครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์โควิค-19 ทักษะการตัดเย็บกระเป๋าผ้าอัตลักษณ์หนองบัวลำภู และพวงกุญแจ ให้กับเครือข่ายทางวัฒนธรรมของอำเภอนาวัง พร้อมกับผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี
โดยมี ดร.ประชา แสนกลาง นายอำเภอนาวัง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และมี นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นางศรัณยา สุวรรณพรหม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และ รองนายก อบจ.หนองบัวลำภู คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด อำเภอ และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี ร่วมสังเกตการณ์ส่งเสริมทักษะอาชีพ ในครั้งนี้
นางศรัณยา สุวรรณพรหม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าสืบเนื่องจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม อนุมัติให้สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์โควิค-19 ให้กับเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ระบาดในทุกพื้นที่และส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคม ในขณะเดียวกันกลุ่มผู้ทอผ้าพื้นเมืองในพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน
สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู จึงร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอทั้ง 6 อำเภอและภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการสร้างทักษะทางฝีมือในการตัดเย็บกระเป๋าผ้าลายอัตลักษณ์หนองบัวลำภู และของที่ระลึกให้กับเครือข่ายทางวัฒนธรรม และกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบ สำหรับจุดฝึกอบรมในวันนี้ นางชัญญ์ธนัน ธงชัยวัทน์ธนัน ผอ.โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี ได้นำผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี มาร่วมฝึกทักษะการตัดเย็บเพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
จากนั้น นายอำเภอนาวัง คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และ สภาวัฒนธรรมอำเภอนาวังได้นำกระเป๋าผ้าอัตลักษณ์หนองบัวลำภู ที่ตัดเย็บเรียบร้อยพร้อมบรรจุเครื่องอุปโภค บริโภค นำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และและกลุ่มเสี่ยงสู้วิกฤติโควิด-19 โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และทั้ง 6 อำเภอ อีกด้วย นางศรัณยาฯกล่าวในที่สุด
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู