ศรีสะเกษ – อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นมอบนโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 66 พร้อมเร่งติดตามผลสัมฤทธิ์งาน ปี 65

 

เมื่อเร็วๆนี้ ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2566 และติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ โดยมี นางทัศนี ขจัดมลทิน ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ พร้อมทีมงานให้การต้อนรับ โดยในช่วงเช้าได้ไหว้ศาลท้าวมหาพรหม เพื่อเป็นสิริมงคล ขวัญกำลังใจในการทำงาน พร้อมทั้งปลูกต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่ 10
โอกาสนี้ นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและติดตามผลสัมฤทธิ์ของงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย ติดตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ที่โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวซุ่นกี่ โดยมี นายวีรยุทธ ฐิติสมบูรณ์ ผู้จัดการโรงงานฯ ให้การต้อนรับ และรายงานผลการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิตสินค้าและบริการ และได้ติดตามผลสัมฤทธิ์ผู้รับการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 3/2565 ที่บริษัท แสงชัยเอ็นจิเนียริ่ง (1995) โดยมี นายสุทธิชัย รัตนโกสินทร์ ผู้จัดการบริษัทฯ ให้การต้อนรับ


ทั้งนี้ ทั้ง 2 แห่ง เป็นสถานประกอบกิจการที่มีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังแรงงานใหม่ราย โดยพบว่า นายสิทธิกร โมคศิริ ผู้รับการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 3/2565 เข้าฝึกด้านช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และจบฝึกงาน เมื่อวันที่ 23 ส.ค. ที่ผ่านมา ได้รับจ้างทำงานต่อในตำแหน่งช่างไฟฟ้า วันละ 315 บาท ซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้คำแนะนำ นายสิทธิกร โมคศิริ ในการปฏิบัติตนในการเป็นลูกจ้าง และการเป็นผู้ประกอบกิจการในอนาคต เน้นการมีวินัย ความซื่อสัตย์ สุจริต การหาความรู้และประสบการณ์ตลอดเวลา


นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้ร่วมประชุมมอบนโยบายการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน ซึ่งได้ให้ข้อแนะนำในการติดตามผลสัมฤทธิ์ พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี 2566 การเตรียมความพร้อมการฝึกอบรม เช่นกลุ่มแรงงานนอกระบบ ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ ผู้ต้องขัง และการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในพื้นที่โครงการพระราชดำริ รวมทั้งพื้นที่ที่เป็นศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน และการปฏิบัติราชการให้ยึดถือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความซื่อสัตย์สุจริต และการทำงานของหน่วยงาน ให้มีเป้าหมายเดียวกัน คือ ประโยชน์ของประชาชน และความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ
และได้เยี่ยมชมผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 12 คน ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ และได้ลงพื้นที่ติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน ปี 2565 ในโครงการฝึกอบรมแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตหลักสูตรการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ และโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เยาวชนและแรงงานนอกระบบหลักสูตรการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรมและประสบความสำเร็จให้การต้อนรับ ที่ร้านกาแฟซินแส ต.หนองไผ่ อ.เมือง


และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการทับทิมสยาม 07 หลักสูตรการแส่วผ้าพื้นเมือง ซึ่งฝึกระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. – 1 ก.ค. ที่ผ่านมา มี นางสายสมร พาบุตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 พร้อมประชาชนในพื้นที่ และผู้ผ่านการฝึกอบรมการแส่วผ้าให้การต้อนรับ ที่อาคารอเนกประสงค์โครงการทับทิมสยาม 07 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งทั้ง 2 โครงการ มีการพัฒนาต่อยอดการประกอบอาชีพ ส่งเสริมในหลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์ การติดต่อประสานงานเพื่อรับบริการและการร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงาน กับหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อีกด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน